Брой 7 (1019), 12-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Държавна помощ: Според ЕК белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна


Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба  © European Union

Европейската комисия заключи, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия по нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са незаконни съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

От схемата са се възползвали най-малко 35 многонационални дружества от ЕС, които сега трябва да върнат неплатените данъци на Белгия.

Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, която се прилага от 2005 г. нататък, позволи на определени многонационални групи от дружества да плащат значително по-малко данъци в Белгия въз основа на данъчни становища. Със схемата беше намалена корпоративната данъчна основа на дружествата с между 50 % и 90 %, за да се даде отстъпка за т.нар. „свръхпечалба“, за която се твърди, че е резултат от това, че те са част от многонационална група. Задълбоченото разследване на Комисията, започнато през февруари 2015 г., показа, че схемата се отклонява от нормалната практика по белгийското корпоративно данъчно законодателство и т.нар. „принцип на сделката между несвързани лица“. Според правилата на ЕС за държавната помощ това е незаконно.

Данъчната схема, прилагана при свръхпечалба, е била предлагана от данъчния орган под логото „само в Белгия“. Тя е облагодетелствала само определени многонационални групи, на които е било предоставено данъчно становище въз основа на тази схема, докато самостоятелните дружества (т.е. дружествата, които не са част от групи) с дейност само в Белгия не са можели да получат сходни ползи. Схемата представлява много сериозно нарушение на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС, което засяга различни сектори на икономиката.

Многонационалните дружества, които са ползвали схемата, са предимно европейски дружества, които освен това са избегнали по-голямата част от данъците по схемата, които Белгия сега трябва да събере от тях. Комисията е изчислила, че те възлизат на общо около 700 млн. евро.

Продължение  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за отличие и добра репутация в търговско и финансово отношение Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Председателят на Хасковската палата се срещна с кмета на Александруполис
Обсъдиха партньорството по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2014-2020 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по рециклиране има предложения по проектозакона за управление на отпадъците
Оценява проекта като стъпка в подкрепа на устойчивото развитие на рециклиращия сектор в страната Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП публикува становища по прилагане на осигурителното законодателство за 2016 г.
Свързани със задължителните осигурителни вноски.... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Публикуван е за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
С предложените в него промени се въвежда нов механизъм за финансово оздравяване на общините Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Държавна помощ: Според ЕК белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна
От схемата са се възползвали най-малко 35 многонационални дружества от ЕС, които сега трябва да върнат неплатените данъци на Белгия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Председателят на Европейския икономически и социален съвет Георгиус Дасис на посещение в София на 14 и 15 януари