Брой 30 (287), 12-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Споразумение за многогодишния бюджет на ЕС за 2014 – 2020 г.


Безпристрастна оценка на споразумението между държавните и правителствените ръководители ще покаже, че то не е без недостатъци, но дава основа за преговори с Европейския парламент.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу подчерта, че едно от съществените условия за изпълнението на това споразумение е наличието на възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи адаптирането към промени, например чрез прехвърляне на средства от една година в друга.

 

Сградата Justus Lipsius, където лидерите на ЕС
провеждат заседанията си в Брюксел, © ЕС

Жозе Мануел Барозу заяви, че макар размерът на бюджета, договорен от държавните и правителствените ръководители е под това, което Комисията счита за необходимо...„споразумението, постигнато тази вечер, може да е важен катализатор за растеж и заетост.“

Председателят посочи няколко положителни елемента на новия многогодишен бюджет:

1. Запазването на основната структура на предложението на Комисията и някои новаторски инструменти, включително Механизма за свързване на Европа , чрез който се осигуряват инвестиции в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии. Това прави бюджета на ЕС средство за конкурентоспособност и растеж в европейски мащаб.

2. По-значителните инвестиции от преди в европейски програми от съществено значение за подкрепа на растежа и създаването на работни места – например Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации, Еразъм за всички за студентски обмен и обучение в чужбина и COSME за малките и средните предприятия .

3. Включването на елементи, чиято цел е преодоляване на големите социални предизвикателства в момента, особено новата инициатива за младежка заетост. Тя представлява ангажимент за действия на равнище ЕС във връзка с днешното основно политическо предизвикателство – връщане на младите хора на работа. Програмата за подпомагане на най-нуждаещите се хора в Европа също бе запазена, както и европейските ангажименти по отношение на помощта за развитие и хуманитарната помощ.

По друга точка от дневния ред на заседанието на Европейския съвет – търговията – председателят Барозу заяви, че е доволен от приетите категорични заключения, с които Европейският съвет подкрепя амбициозната търговска програма на Комисията. „Трябва да продължим със сключването на споразумения за свободна търговия, тъй като по-добрият достъп до пазари ще доведе до нарастване на БВП с най-малко 2 %... Комисията ще работи за реализирането на пълния потенциал на едно цялостно трансатлантическо споразумение за свободна търговия. Надявам се много скоро групата на високо равнище да представи на нас и на президента Обама препоръка за започване на преговори за трансатлантическо търговско споразумение.“

Накрая, председателят Барозу повтори, че изпълнението на ангажиментите на ЕС към неговите партньори в Южното Средиземноморие (страните, участвали в Арабската пролет) продължава да е основен приоритет. „Необходимостта от подкрепа остава по-силна от всякога. Доволен съм от решителността на Европейския съвет да продължава да подкрепя прехода към демокрация в региона“, заяви той.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Повишаването на МРЗ през 2013 г. ще натовари допълнително бизнеса
По данни от НСИ след последните две увеличения на МРЗ броят на безработните е нараснал с над 67 хил. Още
Пресконференция на БТПП за стартиране на проект „TRUST“
Целта на проекта е подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество у нас Още
Въвеждат се модерни форми на комплексно административно обслужване за граждани и бизнес
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първият в страната Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа - Пловдив отбеляза 15 години от учредяването си
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: С 12.8% се увеличава износът ни за трети страни през 2012г.
Най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” Още
Средният осигурителен доход за декември 2012 г. е 661 лв.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумение за многогодишния бюджет на ЕС за 2014 – 2020 г.
Председателят на Европейската комисия посочи няколко положителни елемента на новия многогодишен бюджет Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана от Представителството на TAITRA в България
Съобщения за международни събития, получени в Палатата