Брой 110 (620), 12-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проектобюджетът на ЕС за 2015 г. подпомага икономическия растеж в Европа въпреки финансовите ограничения

Проектобюджетът на ЕС за 2015 г. бе приет от Европейската комисия вчера  (бюджетни кредити за поети задължения: 145,6 млрд. евро; бюджетни кредити за плащания: 142,1 млрд. евро). По-голямата част от бюджетните кредити за поети задължения е за бъдещи проекти, които да направят Европа по-силна икономически, докато около 40 % от бюджетните кредити за плащания по проекти, финансирани от ЕС, все още обхващат финансовия период 2007—2013 г. Комисията предлага също така допълнително намаляване с 1 % на броя на своите служители, което представлява третото подобно съкращение за три години.

Предложеното увеличение от 2,1 % на бюджетните кредити за поети задължения и от 1,4 % на бюджетните кредити за плащания на практика се абсорбира от очаквания процент на инфлацията за 2015 г.

Бюджетните кредити за поети задължения се съсредоточават върху новите програми (МФР за периода 2014—2020 г.) и почти 60 % от предложената сума са предназначени за програми за подпомагане на Европа в областта на научните изследвания и иновациите, младежта и предприятията.

Най-големият дял от бюджетните кредити за плащания са предназначени за области, които насърчават европейския икономически растеж и създаването на работни места (+ 29,5 % в сравнение с 2014 г.), като например научни изследвания („Хоризонт 2020“), трансевропейски мрежи за енергия, транспорт и ИКТ (Механизъм за свързване на Европа) или инициативата за младежка заетост.

Други области, при които се наблюдава увеличение на бюджетните кредити за плащания, са Фондът „Убежище и миграция“ (+140 %) и защитата на здравето на европейските граждани и потребители (+20 %).

Разходите за функциониране на ЕС остават стабилни на около 4,8 % от общия бюджет. Тяхното увеличаване (+1,6 %) е около очаквания темп на инфлация, поради което не се увеличават в реални стойности. Проектът за бюджет включва също така трето намаление с 1 % на персонала в рамките на три години. Накрая, Комисията намали разходите и исканията за персонал от страна на други институции на ЕС, за да ги приведе в по-голямо съответствие с целта за намаляване на персонала с 5 % в рамките на период от 5 години, и прилага ограничаване на други административни разходи.

Какви са следващите стъпки?

След като Комисията прие проектобюджета за 2015 г., Съветът (представителите на държавите членки) ще приеме своята позиция по него, следван от Европейския парламент. Това ще бъде последвано от помирителна процедура от 21 дни за намиране на компромисно споразумение между Съвета и Парламента.

Бюджетни кредити за поети задължения в размер на 145,6 млрд. евро

За повече информация: Уебсайт за БЮДЖЕТА на ЕС http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на Европейската търговска палата в Тайван (ЕCCT) се запознаха с дейността на БТПП
ЕCCT подпомага европейските компании на територията на Тайван Още
30 млади юристи повишиха знанията и квалификацията си по въпросите на Арбитражния съд
Изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели изнесоха лекциите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Лектори от Ямболската палата проведоха обучение на жени предприемачи от Сулеоглу, Турция
По линия на европейски проект „Европейска академия за женско предприемачество” Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
100 фирми с договори за "Южен поток"
Подборът на изпълнителите е направен от Камарата на строителите в България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечна дефлация от 0.5% през май
Спрямо април храните и безалкохолните напитки са поевтинели с 1% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектобюджетът на ЕС за 2015 г. подпомага икономическия растеж в Европа въпреки финансовите ограничения
Най-големият дял от бюджетните кредити за плащания са предназначени за области, които създават работни места Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Канадско-българска бизнес мрежа насърчава развитието на двустранните търговски и инвестиционни връзки
Съобщение от СТИВ – Отава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
20 юни - Световния ден на бежанеца
Бежанци разказват своите истории в нова кампания на ООН Още