Брой 7 (767), 13-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Енергийната сигурност и преносните мрежи в България и в другите страни от Югоизточна Европа - приоритет за ЕК


Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, който отговаря за Енергийния съюз, и еврокомисарят Мигел Ариас Канете, отговарящ за мерките по климата и енергетиката, се срещнаха на 12 януари в Брюксел с министър-председателя на Република България Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев. Основни теми по време на разговора бяха енергийните предизвикателства, пред които в момента е изправена България, приоритетите за развитие на газовата инфраструктура в Централна и Югоизточна Европа и потенциалното им въздействие върху сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз. В тази връзка България потвърди ангажимента си към идеята за изграждане на Енергиен съюз, чиято цел е да се стимулира непрекъснатият напредък към конкурентоспособна, сигурна, възобновяема и устойчива енергия за всички. Енергийният съюз, който ще реформира и реорганизира енергийната политика на Европа, е един от политическите приоритети на Комисията на Юнкер.

 По време на срещата имаше съгласие относно необходимостта да се задълбочи интеграцията на региона и (което е особено важно) - да се осигури за целия регион, и по-специално на България, възможността за реална диверсификация на доставките на газ. Това изисква да се действа конкретно и бързо, а също така да се преразгледат и тласнат напред рентабилните регионални решения, базирани на регионално сътрудничество и солидарност. В тази връзка ще бъде създадена Работна група на високо равнище, която ще отговаря за напредъка по най-важните проекти за трансгранична диверсификация в региона. Двете страни в днешния разговор се съгласиха групата да започне своята работа незабавно. Заместник-председателят припомни, че Европейската комисия иска да оцени как с помощта на съществуващия механизъм за финансова подкрепа (TEN-E, Механизъм за свързване на Европа, Европейски фонд за стратегически инвестиции) може евентуално да се осигури финансирането и бързото осъществяване на проектите.

 Премиерът Борисов представи идеята за превръщане на България в общ разпределителен център на газ за държавите-членки на Европейския съюз в региона. Такъв газов хъб може да снабдява Централна и Западна Европа, както и страни от Европейската Енергийна общност. Заместник-председателят Шефчович огласи категоричната си подкрепа за създаването на газови хъбове, които могат да играят важна роля в развитието на регионалните пазари на газ. Тези газови хъбове могат да функционират само при спазването на определении предварителни условия: подходяща инфраструктура, прозрачност и ликвидност, недискриминационен достъп до доставчици и клиенти. Беше договорено първото заседание на Групата на високо равнище да се проведе в София, където да се анализира състоянието на енергетиката в региона и, освен всичко друго, да се провери дали създаването на газов хъб в България може да се осъществи при спазване на посочените условия.

 И двете страни стигнаха до заключението, че са необходими конкретни действия в краткосрочен план, за да се справят успешно с предизвикателството за сигурността на доставките в региона и по-специално в България. Беше договорено диалогът по повдигнатите въпроси да продължи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с търговския съветник на Полша
Предстои посещение на полска бизнес делегация в България през втората половина на март Още
В БТПП бе представено изданието "Чикаго - българският град"
Разнообразните статии, посветени на първите българи, стъпили на чикагска земя, до българските работници по строителството и в индустрията на САЩ, лекари, инженери, издатели, търговци, предприемачи... Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Енергийната сигурност и преносните мрежи в България и в другите страни от Югоизточна Европа - приоритет за ЕК
Ще бъде създадена Работна група на високо равнище, която ще отговаря за напредъка по най-важните проекти за трансгранична диверсификация в региона Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Стартът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ще бъде даден на 15 януари в Пловдив
В присъствието на представители на Европейската комисия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП публикува становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.
Въпросът за избор за осигуряване в УПФ или НОИ не е разглеждан от НАП и предстои да се реши законодателно Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Нивото на безработицата намалява за първи път от 23 години насам
Безработните от началото на 2014 г. са намалели с над 50 000 Още
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Покана за обучение на мениджъри в Япония
Краен срок за кандидатстване: 26 февруари 2015 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Изложение в областта на медицинскaта индустрия: Medical Japan 2015 – International Medical Expo & Conference
4-6 февруари 2015 г. в изложбена зала INTEX Osaka Още