Брой 239 (1503), 13-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции


Членовете на Европейския парламент гласуваха днес приемането на регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — основния стълб на Плана за инвестиции за Европа.

Очаква се регламентът да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Освен удължаването на срока на действие от средата на 2018 г. до края на 2020 г. и увеличаването на инвестиционната цел от 315 милиарда евро на най-малко 500 милиарда евро, новият усъвършенстван ЕФСИ предлага още:

  • По-голяма прозрачност - в рамките на новия ЕФСИ инвестиционният комитет ще публикува своите решения онлайн, като се мотивира за всеки проект, избран да получи подкрепа под формата на гаранция от бюджета на ЕС.
  • По-голям дял на устойчивите проекти - най-малко 40 % от инфраструктурните и иновационните проекти по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение.
  • По-голям акцент върху малките проекти - поради успеха на ЕФСИ с проекти на малки предприятия и предвид факта, че се очаква от ноември 2017 г. 528 000 МСП да започнат да се възползват от подкрепата, делът на гаранцията за МСП при новия ЕФСИ ще бъде увеличен от 26 % на 40 %.
  • Засилена техническа подкрепа на местно ниво - Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, управляван съвместно от Комисията и ЕИБ, доказва своята полезност като източник на техническа подкрепа за предприятията, стартиращи своите проекти.
  • Подобряване на стопанската среда в ЕС - както наскоро стана ясно от прогнозата на Комисията от есента и доклада на ЕИБ за инвестициите, равнището на инвестициите в ЕС постепенно нараства. В работната си програма за 2018 г. Комисията обяви, че ще извърши цялостна оценка на действията, предприети от началото на мандата на Комисията на Жан-Клод Юнкер, за подобряване на стопанската среда и намаляване на пречките пред инвестициите както на равнището на ЕС, така и в държавите членки.

Повече информация ще намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите „Работодател на годината – 2017”
Отличия за най-изявените работодатели при осигуряването на заетост Още
БТПП участва в конференция на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел
За развитие на предприемачеството и МСП в средиземноморските държави Още
Практически примери за ефективно използване на ресурси чрез кръговата икономика
Представени в новата брошура на европейския проект МОВЕКО Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проблемите на дуалното образование обсъдиха в Стара Загора
Преди три години в Стара Загора пилотно стартира проектът ДОМИНО Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“
Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП напомня на своите клиенти за липсващи данни в годишната данъчна декларация за облагане на доходите
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България отпуска над 3,5 млн. лв. за Западните Балкани и страните от Източното партньорство
За финансиране на 55 проекта в различни сфери на дейност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции