Брой 72 (1584), 16-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нов търговски механизъм за потребителите: Комисията укрепва правата на потребителите в ЕС и правоприлагането им


Европейската комисия предлага нов търговски механизъм за потребителите, за да гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза.

Въпреки че правилата на ЕС за защита на потребителите са сред най-силните в света, неотдавнашни случаи като скандала „Дизелгейт“ показват, че е трудно на практика тези правила да бъдат приложени изцяло. Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на квалифицираните органи да завеждат представителни искове от името на потребителите и с този механизъм се въвеждат по-силни наказателни правомощия за органите за защита на потребителите на държавите членки. С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

Новият търговски механизъм за потребителите ще означава:

1. Засилване на правата на потребителите онлайн

  • Повече прозрачност при онлайн пазаруване — Когато пазаруват онлайн, потребителите ще трябва да бъдат ясно информирани за това дали купуват продукти или услуги от търговец или от частно лице, за да знаят дали правата им на потребители са защитени в случай на нередност.
  • Повече прозрачност в резултатите от търсенето в онлайн платформи — Когато търсят онлайн, потребителите ще бъдат ясно информирани, когато резултат от търсенето се заплаща от търговец. Освен това сайтовете за онлайн търговия ще трябва да информират потребителите относно основните параметри, определящи класирането на резултатите. Нови права на потребителите на „безплатни“ цифрови услуги — Когато плащат за цифрова услуга, потребителите се ползват от определени права на информация и разполагат с 14 дни, за да анулират договора си (право на отказ). Чрез новия търговски механизъм за потребителите това право сега ще обхване „безплатните“ цифрови услуги, за които потребителите предоставят личните си данни, но не заплащат с пари. Това обикновено ще се прилага за услуги за съхранение „в облак“, социални медии или електронна поща.

2. Предоставянето на потребителите на инструментите, необходими за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение

  • Европейски представителни искове — Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на даден квалифициран орган, като например организация на потребителите, да потърси правна защита, като обезщетение, замяна или поправка, от името на група от потребители, които са ощетени от незаконна търговска практика. В някои държави членки вече е възможно потребителите да заведат колективен иск в съда, но сега тази възможност ще бъде въведена в целия ЕС.

Например при сценарий от тип „Дизелгейт“ жертви на нелоялни търговски практики, като например заблуждаваща реклама от производители на автомобили, които не спазват регулаторната рамка на Съюза за одобряване на типа превозни средства или нарушават законодателството в областта на околната среда, ще могат да получат колективна правна защита по тази директива чрез представителен иск. Такава колективна защита преди това не беше предвидена в правото на Съюза.

Този модел предлага силни гаранции и ясно се различава от колективните искове от американски тип. Представителните искове няма да бъдат достъпни за адвокатските кантори, а само за органи, като например организации на потребителите, които са с нестопанска цел и отговарят на строги критерии за допустимост, контролирани от публичен орган. Тази нова система ще позволи да се гарантира, че европейските потребители могат да се възползват пълноценно от правата си и да получават обезщетение, като същевременно се избягва рискът от злоупотреба с неоправдани съдебни спорове.

  • По-добра защита срещу нелоялните търговски практики — Новият търговски механизъм ще гарантира, че потребителите във всички държави членки имат правото да поискат индивидуални средства за защита (напр. финансова компенсация или прекратяване на договора), когато са засегнати от нелоялни търговски практики, като например агресивен или заблуждаващ маркетинг. Тази защита понастоящем варира значително в различните страни от ЕС.

3. Въвеждане на ефективни санкции за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите

Органите за защита на потребителите в ЕС не разполагат с подходящи средства, за да санкционират практиките, създаващи „ситуации на масова вреда“, които засягат голям брой потребители в целия ЕС. Понастоящем равнището на санкциите се различава значително в зависимост от държавите членки и често е твърде ниско, за да има възпиращ ефект, особено за дружествата, които функционират на трансгранично равнище и в голям мащаб.

Съгласно предложението националните органи за защита на потребителите ще разполагат с правомощията да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по координиран начин. За широко разпространени нарушения, които засягат потребителите в няколко държави — членки на ЕС, наличната максимална глоба ще бъде 4 % от годишния оборот на търговеца във всяка съответна държава членка. държавите членки са свободни да въвеждат по-високи максимални глоби.

4. Отстраняване на разликите в качеството на потребителските продукти

Следвайки насоките на Комисията от септември 2017 г., новият търговски механизъм за потребителите ще актуализира Директивата за нелоялните търговски практики, за да се изясни, че националните органи могат да оценяват и да отстраняват заблуждаващите търговски практики, свързани с маркетинга на продукти като идентични в няколко страни от ЕС, ако техният състав или характеристики са съществено различни.

5. По-добри условия за предприятията

Новият търговски механизъм ще премахне ненужната тежест за предприятията, включително чрез отмяна за дружествата на задълженията, свързани с правото на отказ на потребителя. Например потребителите няма повече да могат да връщат продукти, които вече са използвали, а не просто изпробвали, и търговците вече няма да трябва да връщат парите на потребителите, преди действително да са получили върнатите стоки.

С новите правила се въвежда повече гъвкавост в начина, по който търговците могат да комуникират с потребителите, като им се позволява да използват също уеб формуляри или чатове вместо електронна поща, при условие че потребителите могат да проследяват комуникацията си с търговеца.

Следващи стъпки
Предложенията на Комисията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета.

За повече информация:

Предложение и правни документи относно новия търговски механизъм за потребителите

Информационна бележка: Нов търговски механизъм за потребителите: Често задавани въпроси

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Производителността на труда в България през 2017 г. нараства с 1,7%, разходите за труд - с 11%
Неблагоприятна за икономиката тенденция в сравнителната динамика на двата показателя Още
БТПП участва в конференция и официални срещи в Сеул
Посветени на диалога Европейски съюз - Корея Още
Покана за информационен ден „Подкрепа при защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране на иновации в Корея, Китай, Виетнам“
25 април 2018 г. от 10 часа в БТПП Още
Българска бизнес делегация ще посети гр. Кайро, Египет в периода 2-4 май
Експортният съвет за медицинска индустрия на Египет покрива разходите за самолетни билети и четири нощувки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Kонференцията на Kофас за управление на риска: Изискванията за сигурност нарастват
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ отчита годишната инфлация 2,2% през март
През март се повишават цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Стартира прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение
Финансовите стимули за работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Хаос в регистрите
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов търговски механизъм за потребителите: Комисията укрепва правата на потребителите в ЕС и правоприлагането им
Въвеждане на европейска колективна защита за групи от потребители, които са претърпели вреди Още