Брой 181 (691), 19-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Инструмент на ЕС за МСП: обявени са първите 155 получатели на безвъзмездни средства


Избраните МСП имат добри шансове за успех във втората фаза на програмата - за финансиране на новаторски дейности — като демонстрационни и пилотни проекти, експерименти, увеличаване на мащаба и миниатюризация

Европейската комисия публикува списък на 155 малки и средни предприятия (МСП), които ще са първите възползвали се от новия инструмент за МСП с бюджет от 3 млрд. евро. 155 МСП от 21 държави (България не е включена) ще получат по 50 000 евро за финансиране на проучвания за осъществимост на техни проекти, а също така ще могат да се възползват от бизнес обучение с продължителност до 3 дни. След това техните проекти могат да бъдат разгледани с оглед на отпускане на по-нататъшна финансова помощ от Комисията в размер до 2,5 млн. евро.

Инструментът за МСП започна да функционира в рамките на „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания, която е на стойност 80 млрд. евро. Целта му е да се помага на малки фирми да реализират на пазара новаторски проекти. Могат да кандидатстват МСП от държави от ЕС или от страни, асоциирани към „Хоризонт 2020“.

Участието в първия кръг на подбор бе впечатляващо — 2662 предложения от страни, участващи в „Хоризонт 2020“ (IP/14/876). Според оценка на независими експерти 317 от предложенията отговарят на стандартите за оценяване. 155 от тях — 49 % — бяха избрани за финансиране.

Избраните МСП имат добри шансове за успех във втората фаза на програмата, в която кандидатите могат да получат между 500 000 и 2,5 млн. евро за финансиране на новаторски дейности — като демонстрационни и пилотни проекти, експерименти, увеличаване на мащаба и миниатюризация. Получилите финансиране ще разработят и свой бизнес план.

През 2014 г. ще бъдат финансирани общо около 645 проекта. През 2015 г. броят им ще нарасне до 670. Поканата за представяне на предложения е отворена постоянно и следващите срокове за оценяване са 24 септември и 17 декември 2014 г. за фаза 1 и 9 октомври и 17 декември 2014 г. за фаза 2.

Контекст

С бюджет от почти 80 млрд. евро за период от 7 години „Хоризонт 2020“ е най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. В нея се предвижда рекордно финансиране за МСП. Очаква се поне 20 % (почти 9 млрд. евро) от средствата по приоритети „Водещи позиции при промишлените технологии“ и „Обществени предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“ да се използват за пряко финансиране на МСП под формата на безвъзмездни средства, включително чрез инструмента за МСП.

Чрез него Европейският съюз иска да финансира най-иновативните малки предприятия, които имат висок потенциал за растеж. С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага по бърз и опростен начин безвъзмездни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (фаза 1) и за демонстрационни проекти (фаза 2). Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги за подкрепа (фаза 3). Процедурата за кандидатстване е лесна, но само най-добрите проекти ще получат финансиране. Темите, по които може да се кандидатства, са посочени в работната програма за иновациите в МСП по „Хоризонт 2020“.

Освен това Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка обединяват усилията си, за да насърчават банките и другите финансови посредници да отпускат заеми или да осигуряват капитал за ориентирани към иновациите предприятия чрез продуктите „InnovFin — – финансиране от ЕС за новатори“ (вж. IP/14/670). Други предприятия могат да получат достъп до финансиране по програма COSME (вж. IP/14/851 ).

За повече информация:

Списък и карта с получателите на средства по инструмента за МСП

Инструмент за МСП

Инфографика за инструмента за МСП по „Хоризонт 2020“

Кандидатстване за финансиране по инструмента за МСП

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Кофас България с нов проект за устойчивост и растеж на фирмите
Целта е да се даде полезно ноу-хау за осигуряване на стабилност, защита от рискове и финансиране дейността на компаниите Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „Linked2Media”
Изгражда се „интелигентна“ електронна платформа, чрез която фирмите ще следят оценката на потребителите за предлаганите от тях стоки и услуги Още
Преподавателите от Югозападния университет с нова изложба в БТПП
Всички творби са правени през 2014 година; има много летни вдъхновения от Ковачевица и от различни краища на България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Търговище ще демонстрира виртуално събитие “Build e-EXPO” на Техническия панаир в Пловдив
Достъп до виртуалните щандове на над 50 специално подбрани предприятия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Строителните камари на Хесен – Тюрингия и България обсъждат общи проекти
Приоритет е сътрудничеството при изграждане на система за професионално образование Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
При газова криза, МОСВ ще положи максимални усилия за договаряне с ЕК продължително използване на мазут
Това ще е от изключително значение за България, за да се избегнат допълнителни наказателните процедури срещу страната ни, свързани с превишаване нормите за допустими емисии Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Подбор на номинации за Европейските награди за добри практики „Здравословни работни места – Управлявай стреса!“
Целта е да се отличи изключителния и новаторски принос към безопасността и здравето на работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инструмент на ЕС за МСП: обявени са първите 155 получатели на безвъзмездни средства
В рамките на „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания, която е на стойност 80 млрд. евро Още
Европейският парламент призова за спиране на планираните споразумения с Русия в енергийния сектор
Повече средства за земеделските стопани в ЕС, засегнати от търговските забрани на Русия Още