Брой 224 (1236), 21-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Споразумението за климата от Париж: „ЕС ще изпълни своите ангажименти“


В продължение на две седмици лидери от целия свят водиха преговори в Маракеш, Мароко, за пътя към реализиране на целите в Споразумението за климата от Париж, като близо 200 страни подкрепиха декларация, че прилагането на договореностите е „спешен дълг“. Европейският парламент присъстваше на конференцията с делегация от 12 депутати. Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия), ръководител на делегацията, е отговорил на въпроси за хода на преговорите и ролята на Парламента, публикувани на сайта на Европейския парламент.

Какви бяха разликите между конференцията в Маракеш и конференцията в Париж преди година?

На конференцията в Париж ставаше дума за основните цели, за водещите принципи в борбата за спасяването на планетата. Темата на конференцията в Маракеш беше реализацията - как да превърнем ангажиментите в областта на климата в действия.

Можете ли да посочите най-важната тема на дискусиите в Маракеш?

Основна тема бе финансирането на политиката за климата, особено като се има предвид, че конференцията се проведе в страна от Африка. Развиващите се страни искат да бъдат сигурни, и с право, че средствата, от които те имат нужда, за да се адаптират към последствията от промените в климата, ще бъдат предоставени. От друга страна, това не могат да бъдат само публични средства.

За какво настояваше делегацията на ЕП в Маракеш?

За запазване на доверието в процеса. Ние бяхме там, за да потвърдим още веднъж, че ЕС ще изпълни ангажиментите си, каквото и да става.

Кое е основното постижение на срещата в Маракеш?

Прокламацията за действия от Маракеш, която потвърждава готовността на всички страни да се борят срещу промените в климата и да подкрепят устойчивото развитие. До 2020 г. страните ще представят дългосрочните си ангажименти до 2050 г. за борба с промените в климата.

Какво прави Европейският парламент, за да бъде осъществено Споразумението от Париж?

Още следващия месец ние гласуваме относно реформата на пазара на емисии на ЕС. Скоро ще започнем работа по намаляването на емисиите в отделните страни-членки, това е т.нар. законодателство за „споделяне на усилията“. Друго законодателно предложение, с което ще се занимаваме, е това за земеползването, промените в земеползването и горските стопанства.  

Какво вече е свършено от ЕС? Какъв е напредъкът по реализирането на Споразумението от Париж?

Движим се по план към изпълнението на нашите първоначални ангажименти за 2030 г. На път сме да надхвърлим целта си за 20% намаляване на емисиите и се целим още по-високо.

Какво може да бъде най-голямото предизвикателство за ЕС при изпълнението на Споразумението от Париж?

Това би било утвърждаването на доверието, което позволи на 197 страни да се споразумеят по обща декларация в Маракеш. Ето защо е важно да потвърдим, че въпреки политическата несигурност, пред която сме изправени, ние ще изпълним ангажиментите си.

Целта е декарбонизация, въпросът е само доколко самият ЕС иска да бъде начело на тази революция и да подтиква други световни играчи да следват този път.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП e партньор на конференцията „Образование и бизнес - устойчиви общности“
Популярни личности и доказани професионалисти обсъждат как образованието и бизнесът да подкрепят устойчивите общности Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм+
Он-лайн платформа за обучение на мениджъри по производство на екологични мебели Още
Консултации по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
За технологично развитие и капацитет за растеж на МСП Още
Покана за участие в бизнес дискусия “Споразумение за свободна търговия Виетнам – ЕС – възможности и предизвикателства”
29 ноември, 15.30 ч., Посолство на Виетнам в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
КРЕДИТИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
385 млн. евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по ОП „Инициатива за МСП“
Подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български МСП, включително микропредприятия и стартиращи фирми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумението за климата от Париж: „ЕС ще изпълни своите ангажименти“
Лидери от целия свят водиха преговори в Маракеш, Мароко, за пътя към реализиране на целите в Споразумението Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уъркшоп - Финансиране на иновативни екопроекти
Организира Германо-Българската индустриално-търговска камара на 7 декември Още