Брой 245 (1509), 21-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага повече социална защита за условията на труд


Европейската комисия прие предложение за нова директива за по-прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС. По-конкретно Комисията цели да намали риска от недостатъчна защита на работниците чрез:

  • Привеждане на понятието „работник“ в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз. Така ще се гарантира, че ще бъдат обхванати едни и същи широки категории работници.
  • Включване в приложното поле на директивата на форми на заетост, които сега често са изключени. Това включва работата на домашни работници, нископлатената работа на непълно работно време или работа на много краткосрочни договори и сега ще обхваща нови форми на заетост, като например работа на повикване, работа със заплащане чрез ваучери или работа през платформи.
  • Гаранции, че на работниците се предоставя пакет от актуализирана и разширена информация директно при започване на работата още от първия ден вместо два месеца след началната дата, както е сега.
  • Създаване на нови минимални права, като правото на по-голяма предвидимост на работата за лицата, които работят предимно на променлив график, възможността да се поиска преминаване към по-стабилна форма на заетост и да се получи отговор в писмена форма и правото на задължително обучение без приспадане от заплатата.
  • Укрепване на средствата за правоприлагане и правна защита като последно средство за разрешаване на възможни спорове, ако диалогът се окаже недостатъчен.

За повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Делегация от една от най-големите бизнес организации в Бурса - БАЛКАНТЮРКСИАД, посети БТПП
Значителна част от членовете й са с корени от балканските страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бургаската търговско-промишлена палата връчи Годишните си награди
За пръв път връчиха новоучредената награда „Успешна търговска марка” Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ приветства вниманието, което ЕК обръща на предизвикателствата, произтичащи от данъчното облагане на цифровата икономика
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП с две нови услуги, достъпни с е-подпис
Подаване онлайн на уведомление за предстоящо или извършено сервизно обслужване или ремонт на средствата за измерванe... Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Периодът на валидност на годишната винетна такса ще се брои от датата на издаване на стикера
Въвежда се нова тримесечна винетка за пътни превозни средства под 3,5 тона Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
БЕХ ще поиска от ЕК изменение на ангажиментите по делото „БЕХ електричество“
Държавните енергийни дружества да могат да предлагат енергия на борсата и по дългосрочни договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага повече социална защита за условията на труд
С предложението се въвеждат мерки за избягване на административната тежест за работодателите Още