Брой 16 (1280), 24-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

След СЕТА: кои са другите търговски споразумения пред ЕС

Комисията по международна търговия на Европейския парламент гласува днес, 24 януари позицията си относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА) с Канада. То обаче далеч не е единственото, по което Европа работи в момента - различни договори са в процес на изготвяне със страни по целия свят, като всички те се нуждаят от одобрението на Европейския парламент, за да влязат в сила.

Много видове споразумения, обща цел
Европейският съюз сключва различни видове търговски договори с различните страни - в някои случаи те се наричат споразумения за асоцииране, за партньорство или за сътрудничество. Целта им обаче е една - премахване на препятствията пред търговията, което открива нови възможности за бизнеса и стимулира създаването на работни места.

В редица случаи става въпрос за намаляване на митата, с които се облагат вносните стоки. В други случаи митата се премахват изцяло и се определят еднакви мита за вноса на стоки от трети страни.

Уеднаквяването на изискванията към определени видове стоки също е много важно за насърчаване на търговския обмен, тъй като това гарантира, че стока, произведена някъде другаде, отговаря на стандартите на местния пазар.

Освен всичко друго, ЕС се стреми и към сключване на споразумения за насърчаване на инвестициите. Това може да стане с двустранно или многостранно приемане на общи правила как да се процедира при възникване на спорове между дадено правителство и инвеститори от друга страна.

СЕТА
Преговорите с Канада за насърчаване на търговията и инвестициите приключиха през септември 2014 г., а подготвеното споразумение бе подписано през октомври 2016 г. Европейският парламент също ще трябва да го одобри, преди то да влезе окончателно в сила. Парламентарната комисия по международна търговия гласува днес, 24 януари относно СЕТА, след което въпросът ще бъде подложен на гласуване в пленарна зала. Ако бъде одобрено, споразумението може да влезе в сила през тази година.

Европейският съюз се подготвя за приемането на още споразумения.

Споразумения, по които преговорите са приключили
СЕТА не е единственият договор, който е готов, но все още не е влязъл в сила. Такива са също споразуменията със страните от Източна Африка, Еквадор, Сингапур, Виетнам и страните от Западна Африка.

Текущи преговори
Споразумението със САЩ за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е един от договорите, който е в процес на преговори. ТПТИ предизвиква много спорове заради опасенията от понижаване на изискванията към определени видове стоки, както и заради клаузата за разрешаване на инвестиционни спорове. От юли 2013 г. са проведени 15 кръга преговори между ЕС и САЩ.

В Азия на дневен ред са споразумения с:

  • Малайзия (преговорите са напреднали, но решаването на най-сложните въпроси предстои)
  • Индонезия (следващият кръг от преговорите ще се проведе на 24-27 януари 2017 г. в Индонезия)
  • Тайланд (до момента са се провели четири кръга преговори, но за момента няма нови запланирани)
  • Филипините (следващият кръг от преговорите трябва да се проведе в средата на февруари 2017 г.)
  • Япония (съществува вероятност преговорите да приключат в началото на 2017 г.)
  • Мианмар (четири кръга преговори са проведени, но за момента не е определена дата за следващите)
  • Индия (в момента няма преговори, но продължават дискусиите по нерешените въпроси)

В Латинска Америка се водят преговори със страните от Меркосур (следващият кръг преговори ще се проведе през март в Буенос Айрес) и с Мексико (вторият кръг предстои през април в Брюксел).

Със страните от Южното Средиземноморие и Близкия Изток се договарят различни видове споразумения, включително споразумения за асоцииране с осем страни, които се очаква да стимулират търговията с промишлени стоки. Освен това текат консултации с отделни страни за разширяване на споразуменията в области като селското стопанство и хармонизиране на промишлените стандарти.

Водят се преговори за улесняване на инвестициите между ЕС и Китай. Процесът бе стартиран през ноември 2013 г., а последният кръг от преговори се проведе през септември 2016 г.

Многостранното споразумение за търговията с услуги (TiSA) също е в процес на преговори между 23 страни-членки на Световната търговска организация, сред които е и ЕС. Заедно страните в преговорите представляват 70% от световната търговия с услуги. Към момента са проведени 14 кръга преговори, като все още предстои да бъде взето решение за следващите стъпки.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Сирия Н. Пр. Надра Саяф посети БТПП
Предостави списък на налични за износ сирийски стоки - плодове и зеленчуци, текстил, химически продукти... Още
БТПП участва в конференция "Хуманният израз на Източния конфликт" и в срещи на Европалати
Среща с Матиас Рут, генерален директор на ГД "Миграция и вътрешни работи" на ЕК Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
След СЕТА: кои са другите търговски споразумения пред ЕС
Целта им е премахване на препятствията пред търговията, откриване на нови възможности за бизнеса, стимулиране създаването на работни места Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК
На 30.01.2017 г., 31.01.2017 г. и на 01.02.2017 г. в гр. София Още
Информационни дни по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Стартират на 30 януари в Пловдив и продължават в София, Бургас, Варна и Велико Търново Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни събития - съобщения, получени в БТПП