Брой 232 (1743), 04-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Отношенията между ЕС и Япония: ново търговско споразумение, нова ера


©AP images/European Union-EP

Във времена на международно напрежение и засилен протекционизъм Европейският съюз и Япония се опитват да подобрят партньорството помежду си.

Предложеното търговско споразумение улеснява износа от европейски компании за Япония, а отделен договор засилва сътрудничеството по общи предизвикателства като сигурността и околната среда.

Европейският парламент ще се произнесе по договорените текстове на пленарното заседание през декември. Съветът също трябва да ги одобри, преди те да могат да влязат в сила.

Търговия

Компаниите от ЕС изнасят в Япония стоки за над 58 млрд. евро и предоставят услуги за 28 млрд. евро годишно. Търговското споразумение цели тези числа да се увеличат още в близките години чрез намаляване на бариерите пред бизнеса.

Споразумението ще премахне 90% от митата върху над 90% от износа на ЕС за Япония. Това ще спести на износителите заплащането на мита за около 1 млрд. евро на година.

Освен това Япония ще признае специалния статут на повече от 200 селскостопански продукти от Европа, които единствени ще имат право да ползват специфични географски означения. Ще бъдат премахнати и други пречки ‒ например, за някои стоки ще важат международни стандарти вместо специфични японски изисквания.

Депутатът Педро Силва Перейра (С&Д, Португалия) изтъкна важния момент, в който се сключва споразумението: „Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония изпраща навременен сигнал в подкрепа на откритата и честна търговия, основана на ценности и правила, в момент на засилващ се протекционизъм и изменчива търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп“.

Според г-н Парейра договореностите са за много повече от стимулирането на търговията: „Това споразумение ще насърчи не само двустранните икономически връзки, но и сътрудничеството в области като промените в климата. Освен това то може да засили координирането на позициите с Япония по многостранни въпроси и да помогне за определянето на правила в световната икономика в синхрон с нашите високи стандарти и споделени ценности за зачитане на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона“.

Стратегическо партньорство

Споразумението за стратегическо партньорство е правно обвързващ акт, който засяга редица области отвъд търговията. Депутатът Алойз Петерле (ЕНП, Словения) посочи, че то „ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори като промените в климата, изследванията в здравеопазването и киберпрестъпленията. Това партньорство е отговор на съвременните световни предизвикателства и то потвърждава нашия ангажимент към международен ред, основан на правила“.

Модел за други страни

И двамата депутати разглеждат споразуменията като потенциални модели за сътрудничество с други страни.

Педро Силва Парейра заяви: „Това е първото търговско споразумение на ЕС, съдържащо ангажимент за прилагане на Споразумението за климата от Париж и със специални глави за корпоративното управление и малките и средните предприятия. Споразумението също така отстоява високите стандарти на ЕС за екологична защита, защита на потребителите, безопасност на храните и права на работниците, защитава публичните услуги и зачита правото на регулиране“.

Алойз Петерле каза: „Двете споразумения станаха възможни, защото ЕС и Япония са съмишленици със споделени демократични ценности и обща визия за световната търговия и сътрудничеството. Високите стандарти и готовността да работиш по настоящите глобални предизвикателства трябва да бъдат крайъгълен камък за бъдещите споразумения за сътрудничество.“

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи традиционните си Годишни награди
За 25-та поредна година бяха отличени водещи фирми в българската икономика Още
Становище на БТПП относно избор на модели за промяна на здравната система
Внедряване на глобални стандарти по отношение на идентификацията на пациенти, лекарства, медицински изделия... Още
БТПП и ТОВВ обсъдиха съвместни двустранни и регионални инициативи за сътрудничество
С фокус - предстоящата годишна среща на Асоциацията на Балканските търговски палати в Истанбул Още
Кръгла маса „Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство за повече бизнес възможности“
5 декември 2018 г., Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Във връзка с въведените в закона изменения.... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От стартирането на ОПИК са подписани близо 2 хиляди договора за 1.7 млрд. лева
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Календар на международните изложения в Москва 2019 г.
Организирани от „Експоцентър“ и „Крокус Експо“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Отношенията между ЕС и Япония: ново търговско споразумение, нова ера
Подписването на споразумения за свободна търговия и стратегическо партньорство открива пътя към още по-тесни връзки между ЕС и Япония Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на CONNEXT - Форум за индустриално сътрудничество на бизнеса
12 декември от 11:30 часа, в Международен Бизнес Център на УниКредит Булбанк Още