Брой 58 (568), 26-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Безопасност за потребителите — 10 години европейска система за бързо предупреждение за опасни продукти


В продължение на 10 години системата на ЕС за бърз обмен на информация (RAPEX) защитава европейските потребители от опасни нехранителни продукти. През 2013 г. държавите от ЕС взеха общо 2364 мерки. Това е увеличение на броя сигнали с 3,8% спрямо 2012 г. и запазване на възходящата тенденция от създаването на RAPEX през 2003 г.

RAPEX е системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти между страните членки и Комисията. Нейната роля е да осигурява бързо разпространение на информация за потенциално опасни продукти и за необходимите национални действия. Това води до по-ранно установяване и отстраняване от пазара на ЕС на продукти, които представляват опасност за потребителите.

От създаването ѝ през 2003 г. RAPEX не спира да се разраства по отношение на броя на получените сигнали и свързаните с тях последващи действия. От около 200 през 2003 г. броят на получаваните в RAPEX предупреждения вече надхвърля 2000 годишно.

Кои продукти крият рискове?

През 2013 г. основните категории продукти, за които се е наложило вземането на коригиращи мерки, са били облеклата, текстилните изделия и модните артикули (25%) и играчките (25%). Някои от свързаните с тези продукти рискове, за които се сигнализира най-често, са химически рискове, риск от задушаване или задавяне и риск от наранявания.

Химически рискове съществуват както при дрехи, така и при играчки (напр. хром VI в обувки и кожени изделия, фталати в играчки). Рисковете от задушаване или нараняване поради наличието на шнурове и върви са основните причини за сигнализиране за дрехи. Други примери за продукти, забранени през 2013 г., са артикули за деца (нестабилни вани за бебета, свиващи се детски колички) и мастила за татуировки, съдържащи няколко забранени химични вещества. Предприятията трябва да гарантират, че добре известните рискове са взети предвид преди произвеждането на стоките и трябва да ги изтеглят или изземат, ако възникнат грешки.

Откъде идват опасните продукти?

Най-много предупреждения се отправят във връзка със стоки, произведени в Китай. Миналата година 64% от уведомленията за опасни продукти са се отнасяли до изделия, внесени от Китай.

ЕС си сътрудничи с Китай, за подобряване на комуникацията между отговорните органи и информирането на китайските производители за изискванията. В този диалог, Европейската комисия подчертава също колко е важно да се подобри проследяването на проблемните продукти. В неотдавнашно проучване на експертна група, подкрепена от Комисията, се отправят препоръки относно начините за подобряване на проследимостта и за нещата, за които потребителите трябва да внимават1.

RAPEX 2013 в цифри

 • 2364 общ брой предупреждения
 • 31 брой на участващите страни (ЕС28 + Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
 • 5 категории продукти, за които най-често се е сигнализирало през 2013 г.:
 • 25% Облекло, текстилни изделия и модни артикули;
 • 25% Играчки;
 • 9% Електроуреди и електрическо оборудване;
 • 7% Моторни превозни средства;
 • 4% Козметични продукти

Уведомления по страна на произход на опасните продукти:

 • 64% — Китай, включително Хонконг;
 • 15% — ЕС-28 и страните от ЕИП;
 • 10% — Неизвестни;
 • 11% — Други.

За повече информация: MEMO/14/214

-----------------
1 : http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/docs/20131023_final-report_product-traceability-expert-group_en.pdf

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Повече от 20 години Токайският университет е инкубатор на български кадри
БТПП - домакин на лекция за ролята на Токайския университет за развитието на японо-българските отношения, на образователния и научен обмен Още
Предстои Общо събрание на Българо-американския търговски и икономически съвет
Целта е възстановяване дейността на Съвета Още
БТПП и Франкофонският институт по администрация и управление обсъдиха сътрудничеството в областта на образованието
В института в момента се обучават студенти от България, Турция, Румъния, Северна Африка и др. Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дискусионна среща в Пловдив на Национално сдружение „Недвижими имоти“
Представени бяха възможностите за реализиране на социални проекти в България чрез подкрепата на ООН и Global Housing Foundation Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Голф турнир в РИУ Правец Голф и Спа курорт
Организира се от индийска компания, в подкрепа на българския туризъм Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Драгомир Стойнев: Диверсификацията на енергийните доставки означава сигурност за България
Подписан е Меморандум за изграждане на газовата връзка с Турция Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Световната банка ще консултира МРР при изготвянето на стратегия за развитие на ВиК-сектора
Банката ще окаже техническа помощ за изготвяне на промени в регулаторната рамка в отрасъла и за укрепване на капацитета на ДКЕВР Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО; ХВП
Започва подаването на годишните декларации по схемата „Млечни квоти”
Главната цел на схемата е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и да ограничи свръхпроизводството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност за потребителите — 10 години европейска система за бързо предупреждение за опасни продукти
През 2013 г. основните категории продукти, за които се е наложило вземането на коригиращи мерки, са били облеклата, текстилните изделия, модните артикули и играчките Още