Брой 18 (528), 27-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС призовава за „промишлен ренесанс“ в подкрепа на възстановяването


Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на индустрията в Европа, която бележи спад от 2008 г., за да се осигури икономически растеж и създаване на работни места.

Европейската комисия призовава за „промишлен ренесанс“ с цел растеж и създаване на работни места в Европа.

В плана са включени мерки за модернизиране на европейската индустрия чрез инвестиции в иновации, нови технологии, умения и достъп до финанси, подпомогнати от използването на специални фондове на ЕС.

В него се предлага и създаване на по-благоприятни условия за бизнеса в Европа, като се опростят разпоредбите и се улесни достъпът до пазари извън ЕС.

Създаване на работни места

Очаква се подкрепата за европейската индустрия да подпомогне допълнително създаването на работни места и икономическия растеж.

На индустрията се падат една четвърт от работните места в частния сектор и над 80 % от износа на Европа. Този сектор обаче бележи спад от началото на икономическата криза през 2008 г., като в него са изгубени 3,5 млн. работни места. Според ЕС преобръщането на тази тенденция е от решаващо значение за постигане на устойчиво икономическо възстановяване.

Сред приоритетите на Съюза са насочване на инвестициите към ключови области, в които се очаква растеж — като екологично чисти автомобили и интелигентни енергийни системи, осигуряване на финансиране и подобряване на състоянието на единния пазар с цел насърчаване на предприемачеството и малкия бизнес, например чрез защита на правата на интелектуална собственост.

Какво следва?

Комисията призовава правителствата от ЕС да приемат нейните предложения на следващата си среща на върха.

Целта на Комисията е делът на индустрията в БВП, който в момента е 16 %, да достигне 20 % до 2020 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса "Бизнес в България - проблеми и предизвикателства"
Палатата предложи на движение „България без цензура“ два документа, които биха помогнали при формирането на икономическата им програма Още
Среща с посланика на Република Мавриций
Новооткритото Почетното Консулство на островната държава у нас е стъпка към ползотворен икономически и културен обмен Още
Покана за участие в „Търговски панаир Европа”
8 - 10 май 2014 г., Магдебург, Германия Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на АБТТА относно предложение за промяна на Закона за туризма
Асоциацията изрази несъгласие със задължителното включване на екскурзии с културно-опознавателен характер в пакетните пътувания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа в гр. Нинбо, Китай
Заявяване на участие до 31 януари 2014 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ЗИД на Закона за стоковите борси и тържищата
Предлага се Държавната комисия по стоковите борси и тържищата да бъде закрита, а функциите й да бъдат поети от Министерството на икономиката и енергетиката Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Българската банка за развитие насърчава износа за Македония
Специален финансов продукт ще е насочен към компаниите, които имат спечелени проекти или изнасят стоки и услуги за Македония Още
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
"Информационно обслужване" АД стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството
Серия от обучения и сертификационни курсове в цялата страна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС призовава за „промишлен ренесанс“ в подкрепа на възстановяването
Целта е делът на индустрията в БВП, който в момента е 16%, да достигне 20% до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство