Брой 236 (493), 04-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

ЕК разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен сектор

Европейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Пазарната стойност на безплатните квоти за емисии, включени в плана на България, е 945 милиона евро. Проектите, които ще бъдат подпомогнати с безплатните квоти, бяха избрани чрез открита покана за проекти въз основа на обективни, прозрачни и общи критерии. Всички отговарящи на условията проекти, представени от операторите, бяха включени в българския план (401 инвестиции). Операторите, които не използват (всички) безплатни квоти, ще прехвърлят съответната стойност на неизползваните квоти в специален фонд, от който ще се финансират инвестициите за подобряване на инфраструктурата (преносните и разпределителните мрежи за газ и електроенергия) и за екологично чисти технологии. Националният план предвижда закриване на някои нискоефикасни топлоелектрически централи, захранвани с въглища, увеличаване на производството на енергия с ниски емисии от природен газ и от възобновяеми източници, както и по-разнообразен енергиен микс.

Допълнителна информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
На тържествена церемония БТПП връчи годишните си награди
Министър-председателят бе специален гост на събитието Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Обсъдени бяха предложения за промени в нормативни актове, регламентиращи трудови и осигурителни отношения Още
Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП
Мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения ще бъдат тема на дискусията Още
Покана за участие в Българо-чешки бизнес форум
9 декември 2013 г. от 15.00 ч. в сградата на Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара с награда от Международно състезание за внедряване на зелени практики в офиса
Наградата е за първо място в категория „микро офиси” и бе връчена в Брюксел Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж от 0.7% на БВП през третото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година
Индустриалният и аграрният сектор намаляват дела си в добавената стойност на икономиката Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Министерска конференция на Световната търговска организация се провежда в Бали, Индонезия
Ще бъде обявено присъединяването на Република Йемен към Организацията Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен сектор
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” – м. декември 2013