Брой 67 (827), 07-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Право на глас на гражданите: доклад на Комисията относно европейските граждански инициативи


През последните три години около шест милиона европейци подкрепиха европейски граждански инициативи и дадоха своя глас, за да привлекат пряко вниманието на създателите на политики на европейско равнище към важни каузи. Европейската комисия публикува доклад за прилагането на този нов инструмент от влизането му в сила на 1 април 2012 г.  досега.

Фактът, че две такива инициативи успяха да преминат целия жизнен цикъл, потвърждава, че Регламентът относно гражданската инициатива е изпълнен изцяло. В доклада обаче се признава, че процесът може да бъде допълнително подобрен, и се набелязват редица въпроси за по-нататъшно обсъждане със заинтересованите страни и институциите.

Съгласно правилата, установени в Договора от Лисабон, ако дадена гражданска инициатива събере над един милион изявления за подкрепа (подписи) в област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, Комисията трябва официално да обсъди въпроса и да публикува отговор под формата на съобщение на Комисията.

В доклада се посочва, че през последните три години са получени 51 искания за стартиране на инициатива. От тях 31 искания попадаха в области от компетентността на Комисията и бяха регистрирани; до този момент 3 инициативи достигнаха прага от един милион подписа; 12 инициативи достигнаха края на периода за събиране на подкрепа, без да достигнат прага; за 3 инициативи все още се събират изявления за подкрепа; други 10 бяха оттеглени от организаторите.

Изявления за подкрепа бяха получени от граждани във всички 28 държави — членки на ЕС. Има случаи обаче, при които някои граждани не могат да подкрепят инициативи поради различия в изискванията на държавите членки. Комисията участва в конструктивно обсъждане със съответните държави членки, за да намери решение на тези въпроси, и прие мерки, които да улеснят това.

Трудно за организаторите на инициативи се оказа и създаването на системи за събиране на подписи онлайн, като в някои случаи това се отрази и върху времето, с което те разполагаха за събиране на изявления за подкрепа. Комисията предложи на организаторите да хоства временно тези системи на своите сървъри и наскоро възложи проучване на въздействието на информационните и комуникационните технологии във връзка с европейските граждански инициативи, за да намери трайно решение на това предизвикателство.

Контекст
Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Правилата и процедурите са установени в регламент, който беше приет от Европейския парламент и Съвета на 16 февруари 2011 г. и започна да се прилага на 1 април 2012 г. В регламента се предвижда, че не по-късно от 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад за прилагането му.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в семинар за финансиране на бизнеса чрез ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Финансови инструменти и подкрепа за подобряване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на иновациите.... Още
Изложба живопис на Тодор Игнатов – Тони
Ще продължи до края на месеца, в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Двустранни бизнес срещи Agro-Food Manufacturing по време на EXPO MILAN 2015
6-7 май 2015, Милано, Италия Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Посещение на българска официална и бизнес делегация в Китай
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
За осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Право на глас на гражданите: доклад на Комисията относно европейските граждански инициативи
През последните три години около шест милиона европейци подкрепиха европейски граждански инициативи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар „Съвременен мениджмънт и иновации“
16-17 април 2015 г., зала Средец, хотел „София Хотел Балкан-Шератон”, София Още
Търговска мисия в Турция
Посещение на изложението SODEX 2015, 5 - 8 май 2015 г., Анкара Още