Брой 127 (637), 07-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК започна обществена консултация за бъдещето на науката по подхода „Наука 2.0“


Европейската комисия започна обществена консултация във връзка с „Наука 2.0“, за да оцени тенденцията към по-отворен, базиран на обмена на данни и ориентиран към хората подход при научните изследвания и иновациите. Изследователите използват инструменти на цифровите технологии, за да привличат за участие в научните изследвания хиляди хора, например като ги приканват да сигнализират, когато се разболеят от грип, за да може да се наблюдават огнищата на зараза и да се прогнозира евентуално избухване на епидемии. Научните работници също възприемат по-открит подход, като споделят в интернет наблюденията си още на ранен етап и сравняват и обсъждат разработките си, за да ги усъвършенстват. Все повече научни публикации са достъпни безплатно в интернет. Счита се, че 90% от всички налични данни в света са генерирани през последните две години, а обемът на научните данни нараства с темп от 30% годишно.

Консултацията има за цел да проучи степента на информираност относно тези тенденции, както и степента на участие в тях, като същевременно събере мнения относно създадените с подхода „Наука 2.0“ възможности за засилване на конкурентоспособността на европейската наука и научни изследвания. Крайният срок за получаване на отговорите е 30 септември 2014 г.

Европейската комисия вече включи в политиката си някои аспекти на „Наука 2.0“. По-специално при научните изследвания в рамките на „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, е задължително да се осигури отворен достъп до научните публикации. Дадено бе начало и на пилотен проект за научноизследователски данни със свободен достъп. Чрез своите програми за научни изследвания ЕС също така финансира редица граждански научни проекти и подкрепя елементи на електронната инфраструктура, благодарение на която се реализира „Наука 2.0“.

Фигура: Текущите промени, които оказват въздействие върху целия цикъл за научни изследвания — от разработването до оценката и публикуването.

 

Консултацията, както и допълнителна информация, може да се намери на уебсайта на Европейската комисия: Вашият глас в Европа (http://ec.europa.eu/research/science-2.0).

Контекст

„Наука 2.0“ е бързо налагащ се в световен мащаб подход вследствие на развитието на цифровите технологии и в отговор на съществуващите понастоящем слабости в областта на науката, сред които са бавният и скъп процес на публикуване на научни разработки, критиките към системата за партньорски проверки и предизвикателството, свързано с повтарянето на резултатите от научните изследвания поради липсата на данни, които да могат да бъдат наново използвани и възпроизвеждани.

Всичко това се развива в контекста на мащабни и взаимосвързани тенденции:

значителен ръст на научните разработки, както и тенденция към предоставяне на свободен достъп до научната информация и към открито сътрудничество в областта на изследванията (дистанционно сътрудничество между научните работници);

постоянно увеличаващ се брой на работещите в областта на науката (днес учените в света са повече от всякога) и засилено участие на гражданите в научните изследвания (като участници в самите научни изследвания или като финансиращи или определящи насоките на развитието лица);

нови способи за осъществяване на научни разработки, станали възможни благодарение на наличието на големи масиви от данни (90% от всички данни по света са генерирани през последните две години) и на постоянно растящата изчислителна мощност.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителните синдикални и работодателски организации оповестиха обща позиция относно актуалната обществено-политическа ситуация в страната
Търговските палати на България, Унгария и Сърбия се договориха за сътрудничество в икономическото развитие и енергийната сигурност
В рамките на международна енергийна конференция във Виена Още
Покана за Информационен ден за кандидатстване по европейски проекти
Хоризонт 2020, Европейския институт за иновации и технологии, InnovFin и съвместно предприятие "ЕКСЕЛ" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по рециклиране призовава за спешни законови поправки, които да предотвратят безработица, кражби и намаляване на производството на метали
Над 600 хил. души ще останат без препитание от 13 юли, алармират от сдружението Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
FITCH потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Според агенцията факторите, които биха могли да доведат до повишение на кредитния рейтинг, включват въвеждането на ключови структурни реформи Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Ново недоразумение в грижата за здравето на банките и доходите на гражданите и фирми
Или какво не отчита инициативата за премахване на част от таксите на частните съдебни изпълнители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК започна обществена консултация за бъдещето на науката по подхода „Наука 2.0“
Проучват се възможностите за засилване на конкурентоспособността на европейската наука и научни изследвания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири и изложби, получени в БТПП