Брой 69 (1333), 10-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Регионалните различия в България и страните от ЕС

Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика
Последните данни за развитието на европейските региони нееднозначно показват, че България далеч не е единствената страна, в която регионалните различия са първо, значителни и второ, се задълбочават. На практика липсват примери за страни, които да успяват да постигнат едновременно повишаване на благосъстоянието и в най-бедните, и в най-богатите си райони, което в същото време  да доведе до видима вътрешна конвергенция.

Накратко за България
Разликите между най-бедния и най-богатия български район (съответно Северозападния и Югозападния) остават значителни. Докато БВП на човек от населението, изразен в стандарт на покупателната способност[1] (СПС), в Северозападна България е едва 29% от средното за ЕС, този в Югозападна България достига 76%, основно заради развитието на столицата. “Ножицата” се разтваря най-вече в периода между 2006 и 2010 г., когато показателят за Югозападна България се увеличава от 59 на 77% от стойността за ЕС, докато увеличението в Северозападна България за този период е от 26 на 28%. През 2015 г. средната стойност за страната достига 47% от нивото за ЕС, но всички райони с изключение на Югозападния остават далеч под тази стойност. Най-близко са Североизточния и Югоизточния район (по 39%).

Регионалните различия в ЕС
На първата графика е представена разликата между най-бедния и най-богатия район във всяка една от страните, които имат повече от един район в рамките на Европа и за които Евростат е публикувал сравними данни за 2015 г. Показана е и средната стойност за съответната страна.

Графика 1: БВП на глава от населението (СПС) като % от средното за ЕС, 2015 г.

Източник: Евростат, изчисления на ИПИ

В процентни пунктове разликата варира от 512 пункта във Великобритания до едва 4 пункта в Хърватия, като стойността за България е 47 пункта – шестата най-ниска в ЕС.

Продължение: ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 приветства приемането на европейската система за идентификация на медицинските изделия
За да се гарантират проследимостта им и пълното спазване на изискванията за безопасност в ЕС Още
Покана за участие в Информационен ден „Кредитни продукти на банка ДСК в подкрепа на МСП”
Организиран от СИРТ при БТПП и Банка ДСК Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа
Покана от Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Процедури по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
Необходими стъпки, за да се възползват фирмите от преференциално тарифно третиране и да спечелят от СЕТА Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът и вносът нарастват през първите два месеца на годината
Чувствително увеличение на търговията ни с трети страни Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Дискусия за закрила на системи и методи, включващи компютърни програми, ще се проведе на 12 май
Патентното ведомство на Р България и Европейското патентно ведомство Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Регионалните различия в България и страните от ЕС
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още