Брой 153 (663), 12-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

EК изпрати становище до „Български енергиен холдинг“ като част от разследване за поведението на холдинга на нерегулирания пазар за търговия на едро с електричество


Европейската комисия уведоми „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) за своето предварително становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Подобни условия ограничават свободата на купувачите да избират къде да препродават електроенергията, закупена от БЕХ. Изпращането на изложението на възраженията не предопределя крайния изход на разследването.

Комисията има опасения, че като налага ограничения относно мястото на препродажба на доставяната електроенергия, БЕХ — традиционното държавно вертикално интегрирано енергийно дружество в България, би могло да възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар за електрическа енергия на едро в страната.

В изложението на възраженията се посочва, че в по-голямата част от споразуменията за доставка на електроенергия, сключени между БЕХ и неговите търговски партньори, се предвижда, че доставяната от БЕХ електроенергия може да бъде препродавана единствено в България или единствено в чужбина. Споразуменията предвиждат също така механизми за контрол и санкциониране, които позволяват на БЕХ да следи и да наказва своите клиенти, които не спазват тези териториални ограничения.

Според предварителното заключение на Комисията тези териториални ограничения представляват злоупотреба с господстващото пазарно положение на БЕХ, която е забранена от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Такова поведение, ако бъде установено, води до нарушаване на електроразпределението в единния пазар, като засяга ликвидността и ефективността на пазарите за електрическа енергия и издига изкуствени бариери пред търговията между България и други държави членки.

Контекст

Комисията откри официална процедура на 27 ноември 2012 г., за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България (вж. IP/12/1307).

В отделно разследване Комисията проучва дали „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ — за доставка на газ, и „Булгартрансгаз“ — за газова инфраструктура, препятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (вж. IP/13/656). Комисията откри официална процедура през юли 2013 г.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията на държавите — членки на ЕС.

Изложението на възраженията е официален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят мненията си по делото пред представители на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията. Комисията взема окончателно решение, след като страните са упражнили правото си на защита.

Ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че има достатъчно доказателства за нарушение, тя може да издаде решение за забрана на съответното поведение и да наложи глоба в размер до 10 % от годишния оборот на дружеството в световен мащаб.

Повече информация можете да намерите в публичния регистър на делата на Комисията, публикуван на уебсайта за конкуренция, под дело номер 39767.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя делегация за участие в Европейския парламент на предприятията, Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни българските делегати ще се срещнат с представители на Европейските институции Още
Призив за помощ за пострадалите от наводненията в община Бяла Слатина
Спешна нужда от вода, храна, дрехи, парични средства и всичко необходимо за справяне с кризисната ситуация Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал на виното и културното наследство Августиада 2014
17 - 19 октомври 2014 г., Регионален исторически музей Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Проект „Освободете европейския вкус“- промоционална програма за преработени плодове и зеленчуци
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци спечели проекта Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработицата през юли намалява за шести пореден месец
Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Възстановяват се плащанията по всички оси на Оперативна програма „Регионално развитие“
Вицепремиерът Екатерина Захариева заяви това на среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България и Камарата на строителите Още
EК изпрати становище до „Български енергиен холдинг“ като част от разследване за поведението на холдинга на нерегулирания пазар за търговия на едро с електричество
Във връзка с предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара за електрическа енергия на едро в България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Виетнам през първата половина на 2014 година
Информация от СТИВ - Хошимин Още
Международни изложби в Узбекистан
Информация от СТИВ - Ташкент Още