Брой 201 (711), 20-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС финансира изследвания за превръщане на хранителните отпадъци във фураж


Очаква се глобалното търсене на хранителни продукти да нарасне със 70% до 2050 г., а рязкото увеличение на използването на биомаса ще окаже допълнителен натиск върху земеделието. Изхранването на световното население, без да се уврежда околната среда, е цел на няколко научноизследователски проекта, финансирани от ЕС.

ЕС инвестира над 4 млрд. евро в научни изследвания и иновации с цел развитие на европейска биоикономика, която да оползотворява в максимална степен възобновяемите биологични ресурси. Земеделието е от ключово значение за производството на храни и устойчивото управление на природните ресурси, както и за развитието на селските райони.

ЕС изнася хранителни продукти на стойност 76 млрд. евро, или 18% от световния износ на храни. В Съюза, както и в другите региони по света, селскостопанските отпадъци са проблем за земеделските стопани и са свързани с разходи за данъкоплатците — между 55 и 99 евро на тон.

Превръщането на селскостопанските отпадъци във фураж — предпочитаното решение в рамките на научноизследователския проект NOSHAN, финансиран от ЕС — ще открие нови възможности пред фермерите и ще допринесе за намаляване на зависимостта на Европа от вноса на фураж. Това, от своя страна, ще доведе до създаването на нови екологични работни места в областите на събирането и преработването на отпадъците и на производството на фуражи. Реализирането на тази идея ще бъде от особена полза за селските райони, където растежът не е така интензивен като в градовете, а фуражната промишленост е мощна движеща сила на икономиката.

В рамките на проекта NOSHAN хранителни отпадъци — най-вече плодове, зеленчуци и млечни продукти — ще се превръщат във фураж при ниски разходи и ниска консумация на енергия.

Екипът — научноизследователски центрове, университет и предприятия от 6 страни от ЕС и Турция, започна работа по проекта през 2012 г. с извършването на оценка на различни видове отпадъци. Въз основа на това беше създадена база данни с потенциални съставки на фуражи. Когато проектът приключи през 2016 г., екипът вече ще е наясно и кои са най-добрите технологии за извличане и подобряване на всеки вид отпадъци.

NOSHAN също така предоставя възможност на европейския земеделски сектор да се развива по по-устойчив начин. Използването на биологични отпадъци като ресурс ще помогне на сектора да намали своето въздействие върху околната среда.

Благодарение на процесите, разработени по проекта, агропроизводителите ще могат да възстановяват калориите, съдържащи се в изхвърлените храни, и енергията, изразходена за производството на тези храни, както и да намалят значително потреблението си на вода (хранителните отпадъци са свързани с над една четвърт от потреблението на сладка вода в света). Като се намали необходимостта от отделно производство на фураж, чрез подхода на NOSHAN може да се намали и нарастващата конкуренция между производството на храни и на фуражи — и двете се нуждаят от земя и вода.

В рамките на NOSHAN се работи и по извличането от хранителни отпадъци на функционални фуражни съставки, които да се използват за конкретни цели по отношение на животните, като промоция на здравето или предотвратяване на болести. Например, в момента изследователите идентифицират функционални влакнини и пептиди (химични съединения) в отпадъците. Те ще бъдат използвани за разработване на фуражни продукти, предназначени за свине и домашни птици.

Безопасността се осигурява чрез интензивен процес на контрол, който обхваща всичко — от суровите отпадъци до крайния продукт. Въз основа на безопасността и техническата и икономическата осъществимост на всеки изследван процес екипът на NOSHAN ще реши кои стратегии и продукти да реализира на пазара.

За повече информация: NOSHAN: http://noshan.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейски парламент на предприятията: Бизнесът се грижи за Европа, но Европа не винаги се грижи за бизнеса
Предприемачите призоваха за по-силен ЕС, ангажиран с нуждите на бизнеса Още
Покана за участие в заключителна конференция
Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Мрежата EEN към БТПП ще продължи да подпомага българските предприятия и през следващите 7 години
Ще насърчава иновационния капацитет на фирмите... Още
В БТПП ще бъде представена Международната конференция за вътрешна сигурност HLS Israel (Израел, Тел Авив)
Кибер сигурност; защита на инфраструктурни обекти, вкл. петролни и газови добивни и преносни мрежи; подготовка и управление на бедствени ситуации; антитерористична дейност и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Над 35 изложители демонстрираха качествени вина на Августиада 2014 в Стара Загора
BETTERHALF PARADISE е носител на приза Златна Августиада 2014 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
8 000 нови работни места по проекта „Подкрепа за заетост”
Агенцията по заетостта отчита изключително висок интерес от страна на работодателите към проекта Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
TTIP: Как, къде и за какво се преговаря
Автор: Зорница Славова , Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стрес тест на Европейската газова система: Сътрудничеството е от ключово значение за преoдоляване на проблеми с доставките
Доклад на ЕК представя резултатите от стрес тестове, проведени от 38 европейски държави, включващи държавите-членки на ЕС и десет съседни държави Още
ЕС финансира изследвания за превръщане на хранителните отпадъци във фураж
В рамките на проект NOSHAN хранителни отпадъци — най-вече плодове, зеленчуци и млечни продукти — ще се превръщат във фураж при ниски разходи и ниска консумация на енергия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационна среща „Бавария - възможности за бизнес контакти“
29 октомври, Пловдив, Арт Галерия Филипополис Още