Брой 51 (308), 13-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 3.6% е годишната инфлация за февруари


Годишната инфлация за февруари 2013 г. спрямо февруари 2012 г. е 3.6%. Това показват данните на Националния статистически институт. От началото на годината (февруари 2013 г. спрямо декември 2012 г.) инфлацията в страната е 0.5%, а на месечна база през февруари спрямо януари е 0.1%. 

Средногодишната инфлация за периода март 2012 - февруари 2013 г. спрямо периода март 2011 - февруари 2012 г. е 3.3%.

По окончателни данни на НСИ инфлацията през януари 2013 г. спрямо декември 2012 г. е 0.4%.

Цените на дрехите и обувките през февруари на месечна база са се увеличили с 2.2%. Нагоре са също цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия (0.1%). Разходите за жилища (ток, вода, отопление) според НСИ са скочили с едва 0.1%, докато тези за домакински уреди и принадлежности са се вдигнали с 0.4%. Разходите за храна обаче намаляват с 0.1%.

На месечна база през февруари се повишават разходите за транспорт - с 1.9%, а нямаляват тези за здравеопазване - с 0.2% и образование - 0.2%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени* за февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е 0.4%, а годишната инфлация за февруари 2013 г. спрямо февруари 2012 г. е 2.2%. Средногодишната инфлация за периода март 2012 - февруари 2013 г. спрямо периода март 2011 - февруари 2012 г. е 2.5%.

Индексът на цените за малката кошница** за февруари 2013 г. спрямо януари 2013 г. е 100.0%, а от началото на годината (февруари 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е 101.0%.

През февруари цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 - хранителни продукти - цените остават на равнището от миналия месец;
 - нехранителни стоки - намаление с 0.2%;
 - услуги - увеличение с 0.1%.
-------------

* Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС
** Индексът на цените за малката по състав кошница измерва на цените на 100 определени социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги, които са от съществено значение за биологичното и социално съществуване на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя обявените задачи на служебния кабинет
Палатата изпрати на президента и служебния премиер приоритети в защита на предприемачеството, приети от УС на БТПП Още
Ръководителят на проект "DIHK – CEFTA" посети БТПП
По линия на проекта Палатата изготви Каталог на панаирите и изложенията в Югоизточна Европа – 2013 Още
Безплатни консултации по трудовоправни и осигурителни отношения
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3.6% е годишната инфлация за февруари
На месечна база през февруари се повишават разходите за транспорт - с 1.9%, а нямаляват тези за здравеопазване - с 0.2% и образование - 0.2% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: 8,6 млн. лв. са приходите от данъка върху лихвите за месец януари
Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Порочната практика на забавяне на плащания към МСП трябва да се прекрати на 16 март
В България промените са обнародвани на 28 февруари 2013 г. в Държавен вестник Още