Брой 75 (332), 16-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ

НСИ: Доходите и разходите на домакинствата са нараснали през 2012 г.

Доходи на домакинствата

През 2012 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 4 541 лв., което е с 15.3% повече спрямо 2011 година. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Основната част от този доход - 95.3%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от предприемачество и продажба на имущество. Останалата част от отчетения доход - 4.7%, се дължи на приходи от заеми, кредити и спестявания.

Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През 2012 г. работната заплата формира 52.7% от общия доход на домакинствата, а през 2011 г. - 51.8%.

В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2012 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 281 лв., получени от работна заплата, докато през 2011 г. тези средства са възлизали на 1 960 лв., т.е. доходът от работна заплата се е повишил с 16.4%.

През 2012 г. се наблюдава понижение на дела на пенсиите като източник на доходи за българските домакинства. Те формират 26.7% от общия доход на домакинствата, докато през 2011 г. техният дял е 30.1%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 30.1% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2012 г., а през 2011 г. този дял е 33.3%.

През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство остава на нивото от 2011 г и е 1.7% от общия доход на домакинствата.

Разходи на домакинствата

През 2012 г. българските домакинства са изразходвали 4 058 лв. средно на лице, което е с 16.1% повече от 2011 година. Основната част 83.5% традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, а 15.8% - за плащане на данъци и други разходи (регулярни и еднократни трансфери към други домакинства, основен ремонт на жилище и други).

За храна са изразходвани 1355 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 36.2% през 2011 на 33.4% през 2012 година.

През последната година се увеличават разходите за жилище, вода, електроенергия и горива с 26.0% спрямо 2011 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за здравеопазване (с 8.2%), за транспорт (с 24.4%) и съобщения (с 10.5%).

Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3 - 4%. Разходите за свободно време, култура и образование варират в същите граници. Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия са по-високи - от 4 до 5%. Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.2% през 2012 г.

Потребление на домакинствата

Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на българските домакинства. През последната година домакинствата намаляват консумацията на хляб и тестени изделия с 5.6 кг и през 2012 г. тя достига 101.1 кг средно на лице.

Повишава се консумацията на безалкохолни напитки, кисело мляко, картофи, месни произведения, сирене и кашкавал. Известно понижение се наблюдава при консумацията на прясно мляко, плодове и зеленчуци.

Повишава се потреблението на цигари от 547 броя на лице през 2011 г. на 601 броя през 2012 година. Увеличава се и потреблението на алкохолни напитки от 23.2 литра през 2011 г. на 26.3 литра на лице от домакинство през 2012 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна Годишното общо събрание на Асоциацията на Балканските палати
Презентация на възможностите за правене на бизнес в Украйна се планира за месец юни в София
Посолството на Украйна, Българо-украинската индустриална камара и БТПП са инициатори на събитието Още
БТПП И СТИВ - Ханой планират съвместни инициативи
Предстоящото подписване на Споразумение за стратегическо партньорство между България и Виетнам ще повиши равнището на двустранното сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 година
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
НСИ: Доходите и разходите на домакинствата са нараснали през 2012 г.
Най-много разходи се отделят за храна - 33,4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира прием по Мерки 114 и 122 от Програмата за развитие на селските райони
Максималната субсидия покрива до 60% от разходите на бенефициентите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда капиталовите изисквания към банките и бонусите на банкерите
Предвижда се новите правила да влязат в сила от 1 януари 2014 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013
5 - 9.10.2013 г., Кьолн, Германия Още