Брой 214 (1478), 08-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишленото производство през септември се увеличава


Промишленото производство през септември се увеличава с 3.2% спрямо година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с август повишението е с 0.3%.

На годишна база най-голям ръст е отчетен в добивната промишленост - със 7.7%, и в преработващата промишленост - с 4.3%. Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на основни метали - с 28.1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 17.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14.2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.9%. Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 12.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.9%, производството на облекло - с 6.6%, производството на мебели - с 5.7%.

През септември увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 0.8%, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 11.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.3%, производството на напитки - с 6.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.8%. Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 12.9%, производството на химични продукти - с 9.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.7%, производството на тютюневи изделия - с 4.1%.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава сертификати на класираните фирми в „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
Подпомага доброто представяне на фирмата пред партньорите, дава обективна оценка на успехите й Още
Представяне на проект „е-MEDIATION” в рамките на Дни на медиацията
15 ноември 2017 г. от 10 часа в заседателната зала на Съдебната палата, София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар EURES в Ямбол
Кампания за запознаване на безработните лица с възможностите на европейската мрежа Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през септември се увеличава
На годишна база най-голям ръст е отчетен в добивната промишленост - със 7.7% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закона за устройство на територията
Приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентно ведомство връчи награди на изтъкнати изобретатели
Ежегодни награди „Изобретател на годината” в три категории и „Иновативна фирма на годината”. Още