Брой 6 (11), 10-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

КЗК прие насоки за оценка на съответствието на нормативни актове с правилата на конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията прие насоки за оценка н а съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция. Целта на КЗК е да подпомогне държавните органи, включително органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, да идентифицират възможните антиконкурентни въздействия при подготовката на регулаторна рамка още на ранен етап. Насоките се основават на подход възприет от международни институции като Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и от други органи по конкуренция в страните-членки на ЕС.   

За да се избегне опасността регулирането на определени пазари да наложи прекомерни или ненужни ограничения върху конкуренцията в даден сектор на икономиката, което да доведе до завишени цени на стоките или услугите и намаляване на продуктовото разнообразие, е особено важно законодателната намеса да се извършва в съответствие с принципите на свободната конкуренция.

Документът представя критериите, чрез които може лесно да се прецени дали предлаганият проект на нормативен акт съдържа разпоредби, които биха могли да доведат до евентуално ограничаване на конкуренцията. В наръчника са включени списък с въпроси и примери, които дават ясен ориентир как да се постигнат набелязаните цели на съответната регулаторна рамка, без да бъдат нарушени правилата на ефективната конкуренция.

Насоките могат да се открият на Интернет адрес http://www.cpc.bg/General/Publications.aspx (рубрика „Други”).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП иска стимулиране на българския бизнес чрез дипломатически средства
На среща с министъра на външните работи Николай Младенов председателят на БТПП обсъди въпроси, свързани с възможностите за подкрепа на членове на Палатата. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Туристически асоциации оспорват промените в Закона за горите
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и Българската асоциация за алтернативен туризъм са против подготвяните промени в Закона за горите. Още
ИКОНОМИКА
КЗК прие насоки за оценка на съответствието на нормативни актове с правилата на конкуренция
Целта е да се идентифицират възможните антиконкурентни въздействия при подготовката на регулаторна рамка още на ранен етап. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в ставката по ДДС в Унгария и Ирландия
Считано от 1 януари 2012 г., се променят стандартните ставки ... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тази седмица в Европейския парламент: Кризата с еврото, престъпността в Интернет и разширяването на ЕС
Започващата година се очертава да бъде натоварена за Европейския съюз Още