Брой 80 (2335), 26-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

ИСС настоява Националният план за възстановяване и устойчивост да се внесе до края на април в Европейската комисия


Председателят на Икономическият и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова представи на пресконференция в БТА Резолюция по проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и становище „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи пред България. Ефектът върху енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“

Заместник-председателите на ИСС Васил Велев и Пламен Димитров изложиха конкретните искания на организираното гражданско общество за подобряване на Плана:

  • да нараснат до 1,3 млрд. лв. средствата за създадените по предложение на ИСС три фонда –  „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и „Дигитализация“;
  • да нараснат до 500 млн. лв. средствата за мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения, обхващаща поне 1/3 от работещите в страната;
  • да се предвидят поне 700 млн. лв. за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата при гарантиране на 100% финансиране за енергийно бедните домакинства.

В резолюцията се настоява страната ни максимално да се възползва от възможностите по линия на нисколихвени заеми в размер поне на 1,5 млрд. лв. от достъпните общо 4,5 млрд. евро.

Важно е в Плана да се предвидят ефективни мерки за справяне с демографската криза, подкрепа на икономиката, заетостта и доходите, както и намаляване на неравенствата.

Председателят на ИСС Зорница Русинова изтъкна важната роля на организираното гражданско общество при обсъждането на обществено значими въпроси от дневния ред на държавата.

В контекста на прехода към декарбонизация и предизвикателствата, пред които се изправя страната ни, ИСС прие становище относно стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система и ефекта върху енергийната бедност.

Докладчиците по становището Георги Стоев и Огнян Атанасов представиха по-подробно целите и съдържанието на акта. Акцентираха върху необходимостта от адаптиране на нормативната уредба и интегриране в стратегическите документи на целите на Зеления пакт за „снабдяване с чиста, финансово достъпна и сигурна енергия“.

В становището си ИСС настоява да се даде приоритет на иновациите и проектирането на енергийни мрежи, които водят до постигане на висока ефективност на управление на енергийните потоци при преноса на електрическа енергия; да се насърчава използването на разнообразни източници на енергия без въглеродни емисии, при зачитане на технологичната неутралност.

ИСС предлага изготвяне на Пътна карта на процеса за либерализация, който е планиран да завърши до 2025 г.

Вторият акцент в становището е енергийната бедност, общоевропейско явление, което съпътства процеса на либерализация на енергийната система. ИСС настоява за предприемане на мерки за преодоляване на краткосрочните ефекти от либерализацията на пазара върху енергийната бедност.

Резолюцията и становището ИСС разпрати до всички заинтересувани институции.

Икономическият и социален съвет е „гражданският“ парламент в България и като консултативен орган изразява волята на структурите на организираното гражданско общество по икономическото и социалното развитие на страната.

Текстовете на Резолюцията и на Становището можете да прочете на страницата на ИСС www.esc.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на българо-кувейтските търговско-икономически отношения
Инициативи за достъп на български фирми до висококонкурентния кувейтски пазар Още
Семинар за качествени и пълни данни – не пропускайте това събитие!
Онлайн, 30 април 2021 г., от 14:00 до 15:00 часа Още
Бизнес форум "България-Русия - многопланово регионално партньорство"
Основната цел на събитието - засилване присъствието на български организации и фирми на руския пазар Още
Забележителни темпове на дигитализацията в здравеопазването по цял свят
GS1 Healthcare SUMMIT 2021 Още
Покана за двустранни бизнес срещи в рамките на конференция за изкуствен интелект
Онлайн, 25-28 май 2021г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ИСС настоява Националният план за възстановяване и устойчивост да се внесе до края на април в Европейската комисия
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии се присъдини към Глобалната общност за добра храна
БИЗНЕС СРЕДА
Отчитането на изплатените средства от предприятията, получили подкрепа с оборотен капитал ще се осъществява през ИСУН
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Представяне на Фаза 2 от разработване на Централизираната информационна система "Електронни обществени поръчки"
28 април, от 10:00 до 11:30 часа Още
ТУРИЗЪМ
Министерство на туризма стартира рекламна кампания под надслов „Безопасно Лято 2021“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания
По-нататъшни стъпки за защита на основните ценности на Европейското научноизследователско пространство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2021, 06-09.07.2021 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация
Конференция, посветена на възможностите за финансиране в рамките на инициативата „Три морета“
Онлайн, 18 май 2021 г. от 10:00 до 13:00 часа Още