Брой 44 (1803), 05-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Групата на работодателите в ЕИСК призовава за прагматичен и ефикасен подход относно минималния доход


На 20 февруари 2019 г., Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище, призоваващо за приемането на Рамкова директива на ЕС за минималния доход. Групата на работодателите* напълно споделя мнението на ЕИСК, че са необходими мерки за борбата с бедността, но счита, че предложеният инструмент в становището не е правилният.

Ето защо, Групата на работодатели изготви контрастановище, в което представя предложенията си за мерки, които да бъдат предприети за намаляване на бедността. Контрастановището беше подкрепено от почти 40% от членовете на ЕИСК.

Борбата с бедността трябва да е съвмествен ангажимент на ЕС и държавите-членки. ЕС трябва да насочи усилията си към провеждането на реформи и създаването на подходящи условия за бизнеса, за да се откриват нови работни места. Добре функциониращата икономика и стабилните политики в областта на икономиката и пазара на труда са отправната точка за успех в това начинание.

Системите за минимални доходи, приети в отделните държави-членки, играят важна роля в борбата срещу бедността. Според Групата на работодателите, действията на национално ниво са не само подходящи, но и най-ефективни. Те гарантират, че системите за доходите са съобразени с традициите и особеностите на системите за социална защита на всяка конкретна държава.

Минималният доход сам по себе си, обаче, не може да произведе резултати в борбата срещу бедността. Освен основата от стабилни политики в областта на икономиката и пазара на труда, са необходими и редица други целенасочени политики и действия, като приспособяване на политиките и услугите в сферата на заетостта, социалните и здравните услуги и др.   

Пълното становище на президента на Групата на работодателите ТУК

-----------------

* Групата на работодателите (I група) обединява предприемачи и представители на сдружения на предприемачите от сферата на промишлеността, търговията, услугите и селското стопанство в държавите – членки на ЕС. Нейните  членове идват от света на бизнеса и са в досег с реалностите на ежедневието. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Групата на работодателите в ЕИСК призовава за прагматичен и ефикасен подход относно минималния доход
На форум в БТПП бяха представени иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-ъп компании
Презентации на водещи експерти на старт-ъп общността у нас Още
Среща със собственика на фирма MW Trade House
Обсъждане на подкрепа за българските фирми при намиране на партньори в чужбина Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
БФБЛ обяви носителите на своите Годишни награди за отговорен бизнес
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Темпът на развитие на българските райони остава незадоволителен
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредба Н-18 за касовите апарати
За регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите... Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар IPforYOU - 12 март 2019 г. в хотел „Sense“, София
Процедури за подаване по електронен път на заявки за регистрация на марка на ЕС и дизайн на Общността Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронен регистър на МРРБ съхранява наименованията на българските географските обекти
Справка за имената на селищата и промените им в исторически аспект Още