Брой 135 (2141), 16-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергийна ефективност в сградите - какво е powerhouse


Една сграда, на около 15 км от норвежката столица Осло, построена през 1980 г., днес произвежда по 220 хил. kWh електроенергия годишно. Тъй като това количество надвишава потребностите на сградата, остатъкът се използва за зареждане на електромобили на прилежащия паркинг. Покривът е покрит изцяло със соларни панели, стъклата от прозорците са сменени, а старите - използвани повторно във вътрешността на сградата за изработване на интериорни врати. Въведени са термопомпи за отопление – всичко това по време на завършеното през 2014 г. реновиране. Благодарение на него днес сградата отговаря напълно на дефиницията за "powerhouse" – или "активна" сграда, която произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото потребява.

За този пример разказа Петер Бернард, старши консултант по енергетика и околна среда в "Асплан Виак" – компания за архитектурни консултации и проектиране, специализирана в  прилагането на енергийно ефективни архитектурни и строителни концепции - по време на уебинар  на тема "Сгради с близко до нулевото потребление на енергия". Събитието бе организирано и проведено от Министерството на енергетиката, програмен оператор по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), съвместно с Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия (NVE), партньор по програмата. Във форума, проведен чрез онлайн платформа, взеха участие 40 представители на общински администрации от България и 10 от Грузия. Норвежките партньори споделиха своя опит и добри практики както от гледна точка на регулатора NVE, така и на научните среди в лицето на института SINTEF.

Събитието е част от двустранните инициативи на Министерството на енергетиката във функцията му на програмен оператор на програма ВЕЕЕЕС. То има за цел да повиши информираността на потенциалните бенефициенти за сградите с близко до нулевото енергийно потребление. Темата е пряко свързана с най-голямата планирана процедура за подбор на проектни предложения по програма ВЕЕЕЕС – "Енергийна ефективност в сградите" на стойност 10.2 млн. евро. По нея ще могат да кандидатстват държавата и общините за обновяване на своя сграден фонд. Очаква се тази процедура да бъде отворена за кандидатстване през м. октомври 2020 г.

Въпреки ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19, програмният оператор търси гъвкави решения за изпълнение на предвидените дейности, които ще доведат до по-добра усвояемост на финансовия ресурс по програмата и по-добри резултати за бенефициентите.

Програмата ВЕЕЕЕС се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и NVE и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България и бюджетът й е увеличен двойно през настоящия програмен период до 33 млн. евро.

НОВИНИ ОТ БТПП
Влизането на България в ERM II е положителен и значим факт за страната
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, Светът е бизнес, BloombergTV Още
Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ – възможност за стартиране на успешен бизнес
Изберете БТПП като своя отговорна посредническа организация Още
БТПП участва в он-лайн работна среща по проект за внедряване на коботи в индустрията
Бързо внедряване на иновативни техонологични разработки в производствените процеси Още
McKinsey & Company: необходимо е сътрудничество за изграждане на стандарт за продуктови данни
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско промишлена палата – Добрич е партньор по европейския проект „CHERISH“
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Възнаграждението за един час нощен труд става най-малко 1 лев
От 1 януари 2021 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 юли 2020 г. автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Национална стратегия за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. разработи БАН
Целта е цифрова трансформация на България през следващото десетилетие Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Енергийна ефективност в сградите - какво е powerhouse
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Справедливо и опростено данъчно облагане: Европейската комисия предлага нов пакет от мерки
Пакетът е първата част от всеобхватна и амбициозна програма на ЕС в областта на данъчното облагане Още
Държавна помощ: Европейската комисия одобри две български схеми за субсидиране на заплатите за запазване на работни места в сектори, които са най-засегнати от пандемията от коронавирус