Брой 148 (1160), 03-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕ предоставя допълнителни средства за подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради


Министерството на енергетиката в качеството му на Програмен оператор на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" кани всички бенефициенти с действащи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG04-02-03 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". Проектните предложения ще се разглеждат в рамките на процедура "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи".

Повече информация може да откриете на интернет - страницата на Министерство на енергетиката.

Пълният комплект "Насоки за кандидатстване" е публикуван на интернет страницата на проекта: www.energygrantsbg.org

НОВИНИ ОТ БТПП
Нов стандарт улеснява фирмите в омниканалната търговия
GS1 ратифицира нов стандарт за Глобалните номера на търговските единици (GTIN Management standard) Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Грузия - външната търговия и търговските отношения с България през първо шестмесечие на 2016 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ
BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ Още
Пет български организации ще получат финансиране от Рамковата програма „Хоризонт 2020“
Очаква се да бъде финансирана и платформа за улесняване на достъпа до корпоративни данни в EС Още
ТУРИЗЪМ
България организира първия Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
МЕ предоставя допълнителни средства за подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради
Проектните предложения следва да бъдат представени до 9 септември 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
10-18 септември - Tърговско изложение „ВСИЧКО ЗА УЧЕНИКА“
Участие в изложението ще вземат производители, търговци, предприемачи, водещи фирми Още
Двустранни бизнес срещи за доставчици и потребители на логистични решения за автомобилния и хранителния сектор в Aвстрия
Крайният срок за регистрация и публикуване на фирмен профил е 1-ви септември Още