Брой 14 (1773), 21-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пестициди: план за подобряване на процедурата на ЕС по разрешаване


©AP Images/European Union-EP
  • Публичен достъп до проучвания, използвани за процедурата за издаване на разрешения 
  • Рамката на ЕС трябва да стимулира иновацията и пестицидите с нисък риск 
  • Научни експерти трябва да извършат преглед на изследванията относно канцерогенността на глифозата 
  • Изискванията за данни за продуктите за растителна защита трябва да включват и дългосрочната токсичност 

Планове за засилване на доверието в процедурата на ЕС по разрешаване на пестициди, като тя стане по-прозрачна и отговорна, бяха гласувани от Европейския парламент.

Евродепутатите решиха, че трябва да има публичен достъп до проучвания, използвани за процедурата за издаване на разрешения, включително всички подкрепящи данни и информация, отнасящи се до заявленията за разрешаване. По този начин те одобриха едно от многото предложения, представени от Специалната комисия относно процедурата за разрешаване на пестициди на ЕС, която разглежда въпроса през изминалата година. 

По време на процедурата, от кандидатите следва да се изисква да регистрират всички регулаторни проучвания, които ще бъдат извършвани, в публичен регистър, и да позволят „период за коментар“, по време на който заинтересованите страни могат да предоставят допълнителни съществуващи данни, за да се гарантира, че е взета в предвид цялата релевантна информация преди вземането на решение.

Оценка след пускането на пазара и въздействие върху реалния живот

Евродепутатите призовават Комисията да предложи мерки за защита на уязвимите групи и да сложи край на използването на пестициди на дълги разстояния в близост до училища, детски заведения, игрища, болници, родилни домове и домове за полагане на грижи.

Трябва да се засили оценката след пускането на пазара, като и Европейската комисия следва да започне епидемиологично проучване относно въздействието на пестицидите върху човешкото здраве в реалния живот, отбелязват евродепутатите. Те също така предлагат да се преразгледат съществуващите проучвания за канцерогенност на глифозата и да се определят максимално допустимите граници на остатъчните вещества в почвите и повърхностните води.

Европейската комисията трябва да разпредели разрешенията за подновяване

Евродепутатите отбелязват, че са били изразени опасения относно правото на кандидатите да избират определена държава членка, която да докладва относно одобрението на активно вещество пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), тъй като се счита, че липсва прозрачност в тази практика и може да се стигне до конфликт на интереси. Те призовават Европейската комисия да разпредели разрешенията за подновяването на друга държава членка.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за по-широко разгръщане на потенциала за сътрудничество България – Китай
С подкрепата на БТПП и Центъра за насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ Още
Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“
31 януари 2019, в БТПП Още
Награди за иновация на MOVECO 2019
В търсене на най-добрите решения в областта на „кръговата икономика“ Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Нов срок за Наградите за отговорен бизнес 2018
Компаниите могат да кандидатстват с най-добрите си инициативи в подкрепа на служителите, екологията и обществото до 31 януари Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Реализацията на висшистите се подобрява заради бума на пазара на труда, а не заради реформи
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пестициди: план за подобряване на процедурата на ЕС по разрешаване
Публичен достъп до проучвания, използвани за процедурата за издаване на разрешения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Граждански диалог с Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия
28 януари 2019г., 14:30 часа, София Още
Търговското представителство към Посолството на САЩ организира бизнес делегация, която ще посети Natural Products Expo West
5-9 март 2019, гр. Анахайм (Лос Анджелис), Калифорния Още