Брой 68 (1080), 07-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

План за инвестиции за Европа


Приложими правила по отношение на операции на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) с инвестиционни платформи и национални банки за развитие; комбиниране на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ.

Изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: до месец март 2016г. са одобрени над 200 операции на ЕФСИ в 22 държави-членки. Одобреното  финансиране е в размер на 10.6 милиарда евро и позволява реализирането на инвестиции, чиято стойност надхвърля 76 милиарда евро.

С цел да се помогне на организаторите на проекти и на местните органи да се възползват в максимална степен от възможностите за финансиране, предоставени от ЕФСИ, от Европейската комисия бяха разработени специфични насоки отнасящи се до:

  • Правилата, приложими към финансирането от ЕФСИ на операции с инвестиционни платформи и национални банки за развитие
  • Възможностите за комбиниране на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове с ЕФСИ

Инвестиционните платформи представляват инструмент за обединяване на инвестиционни проекти със сходен тематичен или географски фокус и играят важна роля в архитектурата на ЕФСИ. В частност, те позволяват да бъдат финансирани по-малки проекти, при които размерът на инвестициите е по-нисък от прага, позволяващ индивидуално разглеждане на проекти за финансиране от ЕФСИ. Националните банки за развитие също играят важна роля в изпълнението на Плана.

Приложените насоки можете  да намерите ТУК

Европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ представляват инструменти, разработени по различен начин, но допълващи се взаимно по отношение на принципните положения, предназначението и нормативната уредба. По този начин те взаимно усилват своето въздействие. Приложените насоки предоставят информация по отношение на възможностите за комбиниране на ЕСИ фондовете и ЕФСИ.

Приложените документи можете  да намерите ТУК  и  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в Българо–ливански бизнес форум
Предвиждат се двустранни срещи с представители на ливански фирми Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Българо-китайската търговско-промишлена палата открива нов специализиран магазин-шоурум в Шанхай
Откриването е предвидено да се състои на 29 април 2016 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
КСБ провежда семинар относно софтуерните системи в строителния сектор
Иновативни софтуерни решения за дигитализиране на продуктовата информация в строителството Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Водещи финландски компании проучват възможностите за бизнес в България
Заместник-министърът по външноикономическата политика на Финландия Матти Анттонен начело на бизнес делегацията Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Нов модел за административно обслужване ще улеснява бизнеса и гражданите
В момента администрацията масово изисква предоставяне на информация, която вече е налична в различните държавни служби Още
Още шест електронни услуги на НОИ вече са достъпни с ПИК на НАП
Предстои списъкът им да бъде разширен и с други он-лайн справки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План за инвестиции за Европа
Приложими правила по отношение на операции на Европейски фонд за стратегически инвестиции Още