Брой 123 (2378), 01-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Словения поема председателството на Съвета на ЕС

От днес, 1 юли, Словения поема шестмесечното председателство на Съвета на Европейския съюз. Сред представените приоритети са устойчивост, възстановяване и стратегическа автономия на ЕС.

Словенското председателство олбяви, че ще се стреми да улесни възстановяването на ЕС и да засили неговата устойчивост, да повдигне дебат върху бъдещето на Европа, да укрепи върховенството на закона и европейските ценности и да увеличи сигурността и стабилността в европейското съседство.

Настоящата мащабна спешна здравна ситуация поради пандемията COVID-19 засяга всички държави-членки, които не са в състояние да реагират по подходящ начин самостоятелно, и следователно изисква колективен отговор на ниво ЕС. Ето защо Словения подчертава засилването на устойчивостта на Европейския съюз като един от основните си приоритети.

За да засили ролята на ЕС и да го обезпечи с подходящите инструменти за защита на здравето на европейските граждани, словенското председателство ще се съсредоточи по-специално върху изграждането на Европейски здравен съюз. 

Словения възнамерява да насърчи дебат относно поуките от пандемията във всички области от дейността на ЕС, за да може в бъдеще той да гарантира, че има готовност да се справи с различни предизвикателства.

В същото време трябва да бъде осигурено трайно възстановяване във всички сектори на икономиката и обществения живот. За да се смекчат социално-икономическите последици от пандемията COVID-19, един от приоритетите на словенското председателство ще бъде ефективното прилагане на инструмента на ЕС от следващото поколение и Механизма за възстановяване и устойчивост, с цел улесняване приемането на националните планове за възстановяване възможно най-скоро. Желанието на Словения е държавите да се възползват максимално от прилагането на тези два инструмента за ускоряване на зеления и цифров преход, който ще създаде работни места, ще засили устойчивостта  и ще осигури здравословна околна среда.

Решенията на ЕС да постигне климатичен неутралитет до 2050 г. и да намали до 2030 г. емисиите на парникови газове с поне 55% в сравнение с нивата от 1990 г. дават насоки за словенското председателство, което ще се стреми към транспонирането на поставените цели в обвързващо европейско законодателство. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Косово в София посети БТПП
Обсъждане на идея за създаване на двустранна търговска палата Още
Трети онлайн форум "България-Русия: многопланово регионално партньорство"
Компании от двете страни заявиха готовност за проектно и инвестиционно сътрудничество Още
Покана за виртуална бизнес среща България - Украйна
7 юли 2021 г. от 10 часа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кюстендилската ТПП и Сдружение Прави корак, Ниш проведоха съвместни събития в областта на туризма
Представяне на добри практики и иновативни решения за развитие и управление на туристическия бизнес. Още
Онлайн обучения по Проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“
Комуникация, видове преговори, съвместно управление на инструменти за политики Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Доклад на МОР относно дигитализацията на микро и малките предприятия
Анализ на степента на приложение на цифровите технологии – постижения и пречки Още
БИЗНЕС СРЕДА
Държавата ще продължи да изплаща средства на работодателите за запазване на заетостта до края на юли 2021 г.
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от НОИ Още
ФИНАНСИ
Изготвен е проектът на Национален план за въвеждането на еврото в Р България
Предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана от Посолство на Аржентина за виртуалната онлайн среща "МОСТОВЕ СЪС СВЕТА: БЪЛГАРИЯ"
7 юли от 16:00 часа, с предварителна регистрация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Словения поема председателството на Съвета на ЕС
Сред представените приоритети са устойчивост, възстановяване и стратегическа автономия на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство