Брой 190 (2196), 05-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Инвестиране в нова енергийна инфраструктура: зелена светлина за безвъзмездни средства от ЕС на стойност почти 1 милиард евро


Държавите — членки на ЕС, постигнаха съгласие по предложение на Комисията за инвестиране на 998 милиона евро в ключови европейски проекти за енергийна инфраструктура в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В резултат на вчерашния положителен вот ще се предостави финансова помощ за изграждане и проучвания за десет проекта.

Най-голямата част от финансирането е предназначена за Балтийския проект за синхронизиране (720 милиона евро), който има за цел по-добро интегриране на пазарите на електроенергия в Естония, Латвия, Литва и Полша. Други проекти включват интелигентна електроенергийна мрежа, свързваща Унгария и Словакия (102 милиона евро), и първата по рода си безвъзмездна финансова помощ по МСЕ за изграждането на проект за пренос на CO2 за белгийски и нидерландски пристанища. 

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: „Тези десет проекта ще допринесат за една по-модерна, сигурна и интелигентна система на енергийна инфраструктура, която е от решаващо значение за изпълнението на Европейския зелен пакт и за постигането на нашите амбициозни цели в областта на климата до 2030 г. Вчерашното решение бележи по-специално решителна стъпка в процеса на синхронизиране на системите на балтийските държави — проект от европейски стратегически интерес. Тези инвестиции ще спомогнат за поддържане на икономическото възстановяване на ЕС и за създаване на работни места.

Разпределението на средствата е в съответствие с целите на Европейския зелен пакт, като 84 % от тях отиват за електроенергийни проекти или за проекти за интелигентни мрежи. В резултат на вчерашното гласуване ще се предостави финансова помощ за десет проекта: два за пренос на електроенергия, един за интелигентни електроенергийни мрежи, шест за пренос на CO2 (включително пет проучвания) и един за газ. Сред проектите, които получиха зелена светлина вчера, са:

Балтийски проект за синхронизиране, фаза II (720 милиона евро): продължение на предходна инвестиция, новото финансиране ще бъде насочено към изграждането на Harmony Link — електропровод, свързващ Полша и Литва през Балтийско море. Той ще се превърне в градивен елемент на бъдещата морска електропреносна мрежа в Балтийско море. Това финансиране ще обхване и инвестиции, предназначени, например, за синхронни компенсатори в Естония, Латвия и Литва.

Danube InGrid (102 милиона евро): този проект за интелигентна електроенергийна мрежа в Унгария и Словакия ще подобри управлението на мрежата и ще повиши качеството и сигурността на доставките за всички участници на пазара. Той ще подпомогне и ефикасното интегриране на възобновяемите източници на енергии.

Проектът Porthos за мрежа за пренос на CO2 (102 милиона евро): този проект между Нидерландия и Белгия ще разработи мрежа за пренос на CO2 със свободен достъп в три от главните пристанища на Европа (Ротердам, Антверпен и North Sea Port), което ще доведе до създаването на обект за съхранение в Северно море.

Междусистемна газова връзка България — Сърбия (28 милиона евро): този приоритетен проект, договорен в рамките на Групата на високо равнище CESEC, ще подобри сигурността на доставките и диверсификацията на вноса на газ в Югоизточна Европа.

Ветроенергиен център в Северно море (14 милиона евро): проучване в подкрепа на разработването на важен проект за разгръщане на разположени в морето ветроенергийни инсталации в Северно море.

Контекст

За да може Европа да премине към чиста и модерна икономика, е необходимо европейската инфраструктура да се адаптира към бъдещите нужди на енергийната система. Междусистемните връзки са гръбнакът на интегрирания енергиен пазар на ЕС, който ще подобри сигурността на доставките в Европа, ще намали зависимостта от единични доставчици и ще предостави на потребителите по-голям избор. От съществено значение е също така възобновяемите източници на енергия да се развиват успешно, а ЕС да изпълни ангажиментите си по Парижкото споразумение и амбицията си да стане неутрален по отношение на климата до средата на века.

Само проекти от общ интерес (ПОИ), включени в списъка на Съюза, приет от Комисията, отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства по МСЕ. Последният списък на ПОИ беше публикуван през октомври 2019 г., а следващият списък на ПОИ — 5-тият по ред, се очаква да влезе в сила в началото на 2021 г. От 2014 г. насам МСЕ — Енергетика вече е отпуснал почти 4 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства, като 65 % от тях са предоставени за електроенергийни проекти, в това число и интелигентни мрежи.

Бъдещото финансиране по МСЕ — Енергетика подлежи на окончателно споразумение между институциите на ЕС по Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Средствата, които ще бъдат отпуснати в бъдеще, ще са в съответствие с планираното преразглеждане на Регламента за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E). Комисията трябва да представи своето предложение за TEN-E преди края на 2020 г., за да осигури ориентирана към бъдещето рамка, която да позволи на ЕС да финансира инфраструктурата, необходима за изпълнението на Европейския зелен пакт.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
„Доверете се на българското“: конкурентно качество на добра цена
5-19 октомври, от 10 до 19 часа, ЦУМ, София - централен вход Още
След намесата на АОБР "Топлофикация София" прекрати спорен договор за продажба на ток
За продажбата на електроенергия на занижени цени Още
Покана за ежегодния Регионален форум GS1 в Европа
Виртуално, 20 - 23 октомври Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
На работна среща в село Кирково беше обсъдено сътрудничеството между фирмите от туристическия бранш
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Конференция за управление на кредитния риск в България
Дискусия сред мениджъри на водещи български и мултинационални компании Още
Възможностите за износ към Германия - във фокуса на Българо-германска бизнес конференция
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия отваря покана за проекти „Clusters Go International - Defence and Security Sector“
За подпомагане на интернационализацията на малки и средни предприятия (МСП). Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Пандемията застигна и фискалните правила
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуално представително проучване за нагласите и очакванията на индийския бизнес в условията на световна пандемия от Covid-19
Проведено от Конфедерацията на индийската индустрия (CII) през септември т.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестиране в нова енергийна инфраструктура: зелена светлина за безвъзмездни средства от ЕС на стойност почти 1 милиард евро
Разпределението на средствата е в съответствие с целите на Европейския зелен пакт Още