Брой 240 (1998), 13-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията укрепва инструментите, с които ще се гарантират интересите на Европа в областта на международната търговия


Европейската комисия представи предложение, което ще позволи на Европейския съюз да защити търговските си интереси въпреки парализирането на многостранната система за уреждане на спорове в рамките на Световната търговска организация (СТО). За се подчертае още повече значението на спазването и прилагането на търговските споразумения на ЕС, Комисията днес създаде поста на главен служител по правоприлагането в областта на търговията.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Една по-силна Европа в света означава ЕС да изпълнява ефективно ролята на лидер в областта на световната търговия и да разполага с подходящи правомощия, за да се гарантира спазването на правилата на международната търговия. Поради това започвам мандата си с предприемането на бързи действия за укрепване на набора от инструменти, с които разполагаме в областта на търговията. Днешните предложения ще ни позволят да защитаваме нашите интереси в този особено труден за международната търговия период. Тъй като на карта са заложени голям брой работни места в Европа, ЕС трябва да разполага с възможност да гарантира, че нашите партньори спазват ангажиментите си, като точно такава е целта на настоящото предложение.

Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви следното: Това е критичен момент за мултилатерализма и за световната търговска система. С отстраняването на Апелативния орган ние губим една система за уреждане на спорове с правнообвързващ характер, която бе независим гарант за безпристрастното прилагане на правилата на СТО. Докато се стремим да реформираме СТО и да възстановим доброто функциониране на нейната система, не можем да си позволим да бъдем беззащитни, ако няма възможност за намиране на удовлетворително решение в рамките на СТО. Предложените от нас изменения ще ни позволят да защитаваме нашите предприятия, работници и потребители всеки път, когато партньорите ни не спазват правилата.

Днешното предложение за изменение на действащия регламент в областта на правоприлагането е пряко следствие от вчерашното блокиране на функционирането на Апелативния орган на СТО. В този регламент, който представлява основата за приемане в правото на ЕС на търговски мерки за противодействие, се предвижда при спор да бъдат следвани всички процедури на СТО, включително етапът на обжалване, преди Съюзът да може да реагира. Липсата на функциониращ Апелативен орган на СТО позволява на членовете на СТО да не изпълняват задълженията си и да избягнат постановяването на правнообвързващо решение, просто като обжалват съответния доклад на групата на съдебните заседатели.

Предложението на Комисията ще даде възможност на ЕС да реагира, дори в случай че СТО не постанови окончателно решение на апелативно равнище, тъй като другият член на СТО, който е страна по спора, е блокирал процедурата по уреждане на спора чрез обжалване, което остава висящо.

Този нов механизъм ще се прилага и по отношение на разпоредбите за уреждане на спорове, включени в регионалните или двустранните търговски споразумения, по които ЕС е страна. ЕС трябва да има възможност да реагира решително, в случай че търговските партньори възпрепятстват ефективното уреждане на спорове, например като блокират определянето на съставите на групите на съдебните заседатели.

В съответствие с политическите насоки на председателя Фон дер Лайен Комисията допълнително укрепва инструментите на Съюза, като се поставя акцент на спазването и прилагането на търговските споразумения на ЕС, и създаде поста на главен служител по правоприлагането в областта на търговията, като назначаването му ще се извърши в началото на 2020 г.

Основен приоритет на Комисията „Фон дер Лайен“ е да бъде гарантирано спазването на ангажиментите, договорени с другите търговски партньори. Поради това ЕС съсредоточава усилията си върху изпълнението на ангажиментите на своите партньори в рамките на многостранните, регионалните и двустранните търговски споразумения. При този процес Съюзът ще разполага с набор от инструменти. Представеното днес предложение подлежи на одобрение от Европейския парламент и от държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета чрез обикновената законодателна процедура.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения посланик на Държавата Израел
Обсъждане на актуалното състояние на търговско-икономическите отношения между двете държави Още
БТПП започва работа по проект за повишаване на цифровите умения на служителите на фирмите
Във Виена се състоя среща на партньорите по проект CVETNET Още
БГ Баркод: традиционните български вкусове
Бъзонада“ ООД с най-много въведени продукти за седмицата 2-6 декември в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково се проведе семинар за работодатели по проект ERIAS
Нормативна рамка за наемане на чужденци в България - във фокуса на събитието Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Иновативни и интригуващи заявки за „Наградите на БАИТ“ за 2019 г.
Регистрацията е безплатна и е отворена до 24 ч. на 13 януари 2020 г. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Пазарът на труда в София: разбор и на последните пет години и поглед към следващите пет
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Росен Желязков: За мен е важно каква ще бъде и позицията на „Зелените“ по Пакета за Мобилност I
С последните текстове на водачите се забранява ползването на 45-часовата седмична почивка в кабините на камионите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова зелена стратегия за Европа: Първи реакции от евродепутатите
Планове на Комисията за достигане на климатична неутралност в ЕС до 2050 г., Още
Комисията укрепва инструментите, с които ще се гарантират интересите на Европа в областта на международната търговия
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие на Международен панаир за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East
31 май-2 юни 2020г., гр. Дубай, ОАЕ Още