Брой 8 (1767), 11-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Обучителен практически семинар на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, съвместно с Клъстер „Информационна Сигурност“ и Българската асоциация на сертифицираните етични хакери, организират на 24.01.2019 г. (четвъртък) обучителен практически семинар за малки и средни предприятия на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“. Събитието ще се проведе в Голяма зала на Министерство на икономиката на адрес ул. “Княз Александър І” №12, гр. София.

Целта на семинара е:

Постигане на по-висока степен на фирмена информационна защита и познаваемост на новата регулация, относно обнародвания Закон за Киберсигурност, с който в българското законодателство се въвежда Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи на ЕС 2016/1148 (NIS Directive), в сила от 09.05.2018.

Законът е с незабавно действие, като понастоящем тече преходен период за изграждане на предвидената устройствена организация и приемане на предвидената подзаконова рамка по прилагането му.

Законът обхваща следните браншове:

  • Енергетика: електричество, нефт и газ
  • Транспорт: въздушен, железопътен, воден и сухоземен
  • Банково дело: кредитни институции
  • Инфраструктури на финансовите пазари: места за търговия, централни контрагенти
  • Здравеопазване
  • Водоснабдяване
  • Онлайн търговия, облачни услуги
  • Цифрова инфраструктура: интернет точки за обмен, доставчици на системни услуги

Семинарът е предназначен за управители и собственици, които следва да адаптират организациите и фирмите към изискванията на новия Закон за киберсигурност.

По време на семинара ще се дискутират практически казуси, свързани с изискванията на новия Закон за киберсигурност, ще бъдат разгледани реалните заплахи за информационните системи и мрежи чрез симулиране на реални хакерски атаки в строго контролирана лабораторна среда,  както и практически мерки за превенция и защита от тях. Събитието ще завърши с дискусионен панел, в който всеки ще има възможност да зададе своите въпроси в контекста на семинара към лектора.

Желаещите да присъстват следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма на s.zapryanova@sme.government.bg или k.zhitarska@sme.government.bg в срок до 18.01.2019 г. Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел. 02/ 940 79 75 или Кристин Житарска на тел. 02/940 79 86.

Участието в семинара е безплатно, като броят на участниците е ограничен до запълване на местата в залата! Лица с непотвърдена регистрация няма да бъдат допускани до залата!

Приложения:

НОВИНИ ОТ БТПП
Разширяване на двустранното икономическо сътрудничество между България и Испания
Среща с председателите на Испано–българската търговска палата в Мадрид и на Българо–испанския бизнес съвет към БТПП Още
БТПП подкрепи декларацията на превозвачите в Брюксел
Декларацията е на автомобилни превозвачи от България, Литва, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Хърватия ... Още
10 години Enterprise Europe Network подкрепя европейските малки и средни предприятия
Около 10 хиляди европейски компании вече са се възползвали от специализирани услуги за подкрепа на иновациите Още
БТПП ще отбележи 100-годишнината на Международната организация на труда
Научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“ ще се проведе през юни в София Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Модулно обучение за брокери на недвжими имоти
Организирано от Националната академия за недвижими имоти на НСНИ Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
За периода януари - октомври 2018 г. износът от България за ЕС нараства с 10%
Основните ни търговски партньори от ЕС са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучителен практически семинар на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“
24 януари, в Голяма зала на Министерство на икономиката (ул. “Княз Александър І” №12, София) Още