Брой 171 (428), 03-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Обявен е конкурс за реализирана добра практика в опазването на биологичното разнообразие


В рамките на проект „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ е обявен конкурс за добра практика при изпълнение на дейности за опазването на биологичното разнообразие в България. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

В конкурса могат да участват всички хора или организации, които са реализирали дейности за опазването на биологичното разнообразие. Тези дейности могат да бъдат свързани директно с опазване на видове или природни местообитания или да представляват бизнес инициативи, които косвено са допринесли за опазването на околната среда, напр. дейности за развитие на зелени форми на туризъм, работни места, свързани с опазването на околната среда, биологично земеделие, производство на продукти по екологосъобразен начин, училищни или студентски инициативи и т.н.

За оценяването на внесените предложения ще бъде създадена комисия, която ще се съобразява с това практиката да е изпълнена в България, да е допринесла за опазването на биологичното разнообразие, както и да бъде приложима и на други места в България.

Конкурсът ще протече на два етапа. В първия етап е включено подаването на обща информация за добра практика, а във втория е заложено интервю с авторите на добрите практики, избрани от комисията за оценка.

Срокът за подаване на кандидатурите за участие в конкурса е до 20 септември 2013 г. За целта трябва да се попълни и изпрати приложения формуляр за участие на следния адрес: 1505 София, бул. „Владимир Вазов“, сграда до блок 208, ет.2 или на следния имейл адрес: natura@dicon-bg.com

Добрите практики ще бъдат включени в сборник с добри практики, който ще бъде публикуван по проекта и разпространен в цялата страна.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор
Ролята на държавните структури е да разработват стратегии и политики, а не да предоставят бизнес услуги на крайни потребители Още
БТПП провежда консултации с деловите среди за успешното организиране на форума на високо ниво „Европейски съюз – Балкани”
Министри, представители на Европейската комисия, ръководители на финансови институции и организации ще се срещнат в София под мотото «Проправяне на път към възстановяване и растеж» Още
Активизират се контактите между представители на бизнес средите от България и Оман
Предстои създаване на Смесен омано–български икономически съвет към Търговската палата на Оман Още
Покана за участие в двустранни срещи „В2В жени предприемачи в действие”
Ниш, Сърбия, 27 септември 2013 г. Още
„Белсма фърничър“ вижда добри перспективи за дейността си у нас
Оценява като много добри условията за бизнес и за развитие на производството Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дискусионен форум на тема: „Строителството през 2014 година - перспективи и предизвикателства”
24 септември 2013 г., хотел „Шератон”, София Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Започна прием по схемата за внос на сирена в САЩ
Издадените лицензии ще са валидни през цялата 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отчита ръст на протекционистките мерки в световен мащаб
Начело на списъка на страните, използващи протекционистки мерки, е Аржентина Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Бъдещето на българската икономика - какво ще ни дръпне напред?
Високи технологии, земеделие и туризъм ще генерират растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обявен е конкурс за реализирана добра практика в опазването на биологичното разнообразие