Назад

Търговска мисия с посещение на Международна специализирана изложба Posidonia Greece


В периода 6 - 10.06.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на Международна специализирана изложба Posidonia Greece.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, в областта на корабостроенето, кораборемонта, корабоплаването и поддоставчици за сектора.

Posidonia е едно от най-големите събития на корабната индустрия, което привлича най-влиятелните личности от гръцката и международната корабна общност, както и големи компании и организации, активни във всички сектори на корабната индустрия.

Международната изложба Posidonia е проведена за първи път през 1969 г. и оттогава се провежда на всеки две години.

Изданията на изложението привличат хиляди изложители, като през последното издание участват 2009 компании-изложители от 92 страни, а посетителите наброяват 23 527 от 104 държави. Posidonia служи като мост, свързващ международната корабна индустрия с гръцките корабособственици, които управляват най-големия флот в световен мащаб от над 4000 кораба, като също така служи като платформа, която свързва международните корабособственици с най-новите разработки в корабоплаването и им предлага директен достъп до цялата гама от продукти и услуги за корабоплаване, достъпни на пазара.

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изложението, да участват в двустранни срещи, семинари и кръгли маси с представените на изложението чуждестранни фирми.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 13 май 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 24:00 часа на 13 май 2022 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.