Брой 135 (2390), 19-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

Пакет "Fit-for-55": балансираният подход е от решаващо значение за предприятията


© Shutterstock

На 14 юли Европейската комисия публикува своя пакет Fit-for-55. Целта му е да намали въглеродните емисии в ЕС с 55% до 2030 г. Документът съдържа многобройни законодателни предложения, като например, реформата на системата за търговия с емисии на ЕС, Механизма за регулиране на въглеродните граници, директивата за възобновяема енергия.

В отговор на приемането на пакета от мерки "Fit-for-55", Асоциацията на европейските търговски и промишлени палати (EUROCHAMBRES) подчерта необходимостта от балансиране на регулаторния подход с конкретни стимули. EUROCHAMBRES счита, че това е от съществено значение за осигуряването на достатъчна сигурност на планирането на компаниите и за насърчаване на инвестиции в "зеления" преход.

Председателят на EUROCHAMBRES Кристоф Лайтъл заяви: "Пакетът Fit-for-55 има потенциала да ускори икономическия растеж и създаването на работни места. За да се достигне този потенциал от решаващо значение е да се мобилизира цялата икономика и да се осигурят на предприятията необходимите облекчаващи условия и инструменти за подкрепа."

По-специално, позовавайки се на предложената схема за търговия с емисии (ETS) на ЕС, президентът Лайтъл добави: "Трябва да се гарантира безпрепятственото функциониране на бъдещата схема ETS, като безплатните квоти остават доказан инструмент срещу изместването на въглеродните емисии и позволяват на предприятията да инвестират в по-чисти технологии."

За да попречи на европейските предприятия да преместят производството в части от света с по-малко строги разпоредби в областта на околната среда, ЕС трябва да засили действията си в световен мащаб. Конкурентоспособността на европейските дружества ще бъде отслабена, ако международната икономика не се движи съвместно и съгласувано. Въпреки че много държави вече са поели ангажимент за постигане на определени цели в областта на климата, това във всички случаи все още не е довело до действителни мерки. Международните форуми като Г-7, Г-20 и СОР са от решаващо значение за този координиран глобален подход за декарбонизация.

За повече информация: https://bit.ly/ECHFitfor55Package

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Одобрен е проект за иновационен хъб в областта на биотехнологиите
Проектът е дело на Регионален иновационен център Пловдив Още
Изпълнителният директор на БФБ на посещение в БТПП
Бе договорено организирането на съвместно събитие за представяне инструменти , с които работи БФБ Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Пакет "Fit-for-55": балансираният подход е от решаващо значение за предприятията
Баланс между екологични амбиции и технологични предизвикателства Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Нидерландия се нарежда на първо място по преки инвестиции у нас
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
Средният осигурителен доход за месец май 2021г. е в размер на 1 179,80 лева
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доставка на канцеларски материали; краен срок за кандидатстване: 30 юли 2021 г. Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Пчеларите могат да получат финансиране по Национална програма за пчеларство 2021
От 1 юни 2021 до момента са подадени над 500 заявления Още