Брой 163 (1175), 24-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА

В Търговския регистър на БТПП постъпиха документи за членство от Българска Газова Асоциация


Ръководният състав на Българска Газова Асоциация - Пламен Павлов, председател и Дафинка Янкова, зам. – председател, се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Непосредствено след разговорите въз основа на постъпила молба за членство, Българска Газова Асоциация беше приета за пълноправен член на БТПП.

Асоциацията е сдружение, неправителствена организация, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на 07.07.2016 г . Неговата дейност е насочена към въпроси, които засягат фирмите от този сектор на енергетиката.

По време на разговорите бе констатирано, че има необходимост от активизиране на работата по усъвършенстване на нормативната база, уреждаща отношенията в сектора.

БТПП счита, че е полезно усилията на различни организации да се обединят с оглед намирането на балансирани решения, за облекчаване на стопанската дейност в областта на енергетиката – специално в газовия сектор – проектиране, доставки, технически надзор и др.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП се проведе среща на Асоциацията на Организациите на Българските работодатели
БТПП ще съдейства на най-новата българска търговска мисия на Арабския полуостров
Новоназначеният търговски представител на България в СТИВ към Посолството ни в Катар се запозна с дейността на БТПП Още
По инициатива на Европейската комисия, в сътрудничество с ГОПА Ком и ЕВРОПАЛАТИ, стартира новият уеб-портал „Бизнес връзка ЕС-Азия“
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
В Търговския регистър на БТПП постъпиха документи за членство от Българска Газова Асоциация
ФИНАНСИ
Одобрен е проект на Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд
За изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 Още
БИЗНЕС СРЕДА
Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд
Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 7 млн. лв. за регионални програми за заетост са разпределени между областите в страната