Брой 116 (121), 18-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Приключи 101 сесия на Международната конфедерация на труда (МОТ) в Женева


За работодателите младежката безработица беше определена като световен проблем, който изисква предприемането на незабавни мерки. Констатацията е, че повече от 200 милиона са младежите по света, които живеят с по-малко от 2 долара на ден, а близо 75 милиона са безработни. Тези изводи за 2012 г. направи Международната конфедерация на труда (МОТ) на своята 101 сесия приключила в Женева.

Светът е изправен пред заплаха от глобална катастрофа – да изгуби цяло поколение, ако не вземе решаващи и спешни мерки за увеличаване на заетостта сред младежите и намаляване на безработицата.

Представителите на българските работодатели подкрепиха приетите основни насоки за решаването на този проблем сред които са:

- създаване на балансирани макроикономически политики, които да насърчават работодателите да инвестират и да откриват нови работни места за млади хора;

- разработването на финансово-устойчиви модели, които да не създават риск от задълбочаване на икономическите трудности на съотвентната държава;

- фокус върху образованието - тъй като се констатира, че над 130 млн. млади хора са без основно образование - не могат да четат, пишат и смятат;

- промотиране и насърчаване на младежкото предприемачество, което постоянно прави и БТПП;

- разглеждане на частния сектор като основен двигател на създаването на заетост за младежите;

- насърчаване и създаване на условия за придобиване от младите хора на професионален опит, като особени полезни стажантските програми и чиракуването.

 По ролята на работодателските организации специално са предложени следните мерки:

- в партньорство с правителствата да промотират и насърчават младежкото предприемачество;
- съвместно с правителството да участват при създаването на специални програми за обучение в предприемачество на младежите;

- съдействие за подобряване на условията и възможностите за достъп до финансиране от страна на младите хора, желаещи да започнат или да развият своя бизнес;

- създаване на възможности за младежки предприемачески мрежи в рамките на работодателските организации.

Пред участниците в 101-та редовна сесия на Международната конференция на труда Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, изнесе доклад от името на българските работодатели. Изказването му също акцентира на проблема с младежката безработица и мерките, които предлагат работодателските организации в България за осигуряване на заетост на младите хора.

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи 101 сесия на Международната конфедерация на труда (МОТ) в Женева
В Женева работодателите препоръчаха откриване нови работни места за младежи Още
БТПП участва в международна конференция по проект „Обединена Европа и нейното културно наследство”
Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов и г-н Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП, участваха в инициатива - значението и ролята на европейското културното наследство за ЕС - Европейски музеи Още
Арт Виза България откри вернисаж Време в галерията на БТПП
От 16 юни всяка събота в галерията на БТПП е достъпна юнската експозиция на “Арт Виза България”. В това издание са представени художниците Иван Маджаров, Теодора Проданова, Тодор Маринов и Стойчо Петков. Още
Посланикът на Йемен посети БТПП
Председателят на БТПП Цветан Симеонов: БТПП ще окаже съдействие за организиране провеждането на Четвърта сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество през есентана 2012 г. в Сана Още
СЪОБЩЕНИЯ
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес Форум в БТПП - София – Тайпе
Българската търговско-промишлена палата и Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество организират на 19 юни 2012 втори бизнес форум София – Тайпе Още
Покани за международни събития, получени в БТПП
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Конкурс за наградата за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012 - Информационно бюро на Европейския парламент
Краен срок на кампанията по набиране на номинации - 1 юли 2012 Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Ще стане ли вашият град „Европейска зелена столица“ за 2015 г.?
Годишното отличие на Европейската комисия - „Европейска зелена столица“ Още