Брой 195 (1459), 12-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Вече може да се закупи релационен билет на български, сръбски и словенски език


С три езика се разширява списъкът на езиците, на които са достъпни услугите на устройства за планиране на маршрута (терминали), намиращи се на места за продажба на системата за събиране на тол такси, пропорционални на действително изминатото разстояние (HU-GO). Националната компания за услуги за плащане на тол такси Затворено АД (The National Toll Payment Services Plc.) взе решение за разширяване на езиковия пакет въз основа на статистиките от декларациите за платените тол такси на чуждестранните ползватели на пътищата, тъй като българските, сръбските и словенските товарни превозвачи от години представляват висок процент като купувачи на релационните билети.

От 25 септември вместо 9 езика вече на 12 общуват устройствата, с помощта на които собствениците на товарни автомобили с максимално разрешено бруто тегло от над 3.5 тона могат да планират маршрути и да закупят релационни билети на места за продажба на HU-GO. Терминалите на системата за събиране на тол такси, пропорционални на действително изминатото разстояние, досега бяха достъпни на унгарски, английски, немски, чешки, полски, руски, румънски, словашки и турски език, този пакет е разширен сега с български, сръбски и словенски език.

Националната компания за услуги за плащане на тол такси Затворено АД редовно анализира статистиките на продажби и трафик на електронната система за тол таксите, които показват, от кои страни товарните превозвачи използват най-много платената пътна мрежа на Унгария. Въз основа на резултатите Дружеството взема решение, на кои езици да бъдат достъпни комуникационните интерфейси и канали на HU-GO. На това се дължи например, че на официалния сайт на системата (www.hu-go.hu) от месец март също има информация на хърватски и боснански език.

Езиковият пакет за терминалите, определен при стартирането на системата HU-GO преди четири години, се променя сега за първи път. Активирането на новите езици се обяснява с това, че българските, сръбските и словенските товарни превозвачи от години представляват значителен процент сред чуждестранните ползватели на пътища, деклариращи приложимите тол такси. Сред чуждестранните превозни средства, използващи релационни билети, процентът на тези с обозначение на българска националност е 13,5 процента, на сръбска – 4,5 процента, а на словенска -2 процента. Проучвайки реда на страните в това отношение, България е трета, Сърбия е пета, а Словения е десета, като списъкът се води от Румъния с 34,9 процента.

Допълнителна информация:
Саболч Тьорьок
длъжностно лице за комуникацията, говорител
kommunikacio@nemzetiutdij.hu
+36 20 259 2097

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно премина контролен одит на БТПП по новата версия на ISO 9001:2015
Резултатите показват нормално функциониране на Системата за управление на качеството, без необходимост от коригиращи действия Още
БТПП участва в конференция в Белфаст
По повод BREXIT, с участие на депутати от Парламента на Северна Ирландия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската газова асоциация изпрати писмо до КЕВР и Министерство на енергетиката
Относно несъответствия в качествените и количествените параметри на доставяния природен газ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители в други държави-членки на Европейския съюз
7 ноември 2017, 14:00 часа в БТПП Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис
Ново име на закона - Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Вече може да се закупи релационен билет на български, сръбски и словенски език
Сред чуждестранните превозни средства, използващи релационни билети, процентът на тези с обозначение на българска националност е 13,5 процента Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Аферата Монсанто и глифозатът: уроци за ЕС
Обсъждане на риска от глифозата и предполагаемото влияние на представителите на отрасъла върху тази оценка Още
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
Покана за "Вечер на добродетелите 2017"
Да подкрепим развитието на 720 деца, живеещи в институции Още