Назад

ИАНМСП с институционален щанд на VIVA TECHNOLOGY 2024 в Париж


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира институционален щанд на Международната технологична конференция, ориентирана към иновации и стартиращи предприятия VIVA TECHNOLOGY, която ще се проведе в периода 22-25.05.2024 г. в гр. Париж, Франция.

VIVA TECHNOLOGY e най-голямото европейско събитие за стартиращи компании и технологии. Това е мястото, където бизнесът среща иновациите. Събитието ускорява иновационните процеси в световен мащаб, като свързва стартиращи компании с технологични лидери, големи корпорации и инвеститори, отговарящи за най-големите предизвикателства на света. Очаква се да се включат 11 400 стартъпи от 174 държави и 2800 изложители. Проявата се посещава от над 150 000 посетители. Заявилите участие като говорители са над 450, като сред говорителите на миналогодишното издание са Еманюел Макрон, президент на Франция и Илон Мъск, собственик на Tesla, SpaceX и др.

По време на събитието се демонстрират най-новите технологични постижения, правят се различни интерактивни изложби и авангардни презентации в следните области: изкуствен интелект, климатични промени, мобилност, технологии в образователната и професионалната сфера, игри и електронни спортове и др.

Институционалният щанд на VIVA TECHNOLOGY 2024 се организира в изпълнение на Дейност 5 „Организиране, провеждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП, с цел промотиране на България и/или сектори от икономиката в страната и чужбина“ по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“. Проектът се изпълнява по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027.

На институционалния щанд членове на екипа по Проекта представят дейността на Агенцията, развитието на българската стартъп екосистема и позиционирането на България като регионален технологичен хъб на Балканите. Възможност за участие на тези щандове имат и други държавни институции, браншови организации и асоциации от съответния за изложението бранш, фирми, ръководители СТИВ. Участниците на институционалния щанд, организиран от ИАНМСП, могат да участват на съпътстващи прояви, включени в работната програма на съответното изложение, конференция и т. н.

Всички компании, които имат интерес да вземат участие на институционалния щанд, организиран от ИАНМСП, могат да направят своята регистрация до 15 май 2024 г. включително, чрез следната регистрационна форма:   https://share.hsforms.com/1Hi7OnPvjR-Kpbfi4vbDMHA5ec6c?__hstc=210673418.4b3610da4e50b3ab9c97954b54e6dcb9.1678345930357.1712862084150.1712898666383.210&__hssc=210673418.2.1712898666383&__hsfp=725449945

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Ива Маринова, главен експерт в отдел ИО, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg, тел: (02) 940 79 50;

Румяна Ненкова, главен експерт в отдел ИО, e-mail: r.nenkova@sme.government.bg, тел: (02) 940 79 39.