Брой 73 (2079), 14-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

В условията на криза солидарността между работниците и работодателите е от първостепенно значение за Международната организация на труда /МОТ/


Отминали кризи показват, че работниците и работодателите трябва да работят заедно за справяне с въздействието на COVID-19, се казва в нов съвместен доклад на групите на работниците и работодателите в рамките на Международната организация на труда.

Колективните усилия и солидарност между работодателските организации и синдикатите са от решаващо значение за ефективното реагиране на въздействието на пандемията COVID-19 в света на труда, се посочва в доклада.

COVID-19 в много части на света излага на риск здравето и безопасността на милиони хора и оказва огромен натиск върху бизнеса, работните места и поминъка. В условията на криза сътрудничеството и диалогът между работодатели и организации на бизнеса и организации на работниците могат да засилят икономическия и социален прогрес и да позволят ускорено възстановяване.

Проучването на тема Сътрудничество между работодатели и синдикати при управление на конфликти и бедствия:, подчертава конкретни случаи, при които съвместни (понякога и спонтанни) действия, предприети от социалните партньори, са помогнали за смекчаване на някои от най-тежките последици от природни и причинени от човека бедствия, ускоряване на възстановяването и укрепване на устойчивостта за справяне с бъдещи кризи.

Според Дебора Франс-Масин, директор в МОТ на Бюрото на работодателите, бизнес лидерите имат отговорности към мира и стабилността и трябва да са добре подготвени за кризисни ситуации. Тя обяснява, че профсъюзите, от своя страна, имат огромен мобилизационен потенциал чрез своите членове. да лобират за законодателни и конституционни промени или да действат бързо и ефективно, когато се изисква хуманитарна помощ.

Препоръка № 205 на МОТ за заетост и достоен труд за мир и устойчивост (2017 г.) е полезна справка в този контекст, се казва в доклада от проучването. Тя предоставя рамка за изработване на подходящи отговори за справяне с кризисни ситуации, произтичащи от конфликти или бедствия.

По време на настоящата криза с COVID-19 социалният диалог и съвместните инициативи на социалните партньори в отговор на пандемията са документирани в целия свят. Социалните партньори критично засилват и допълват действията на органите на общественото здравеопазване и правителствата и потвърждават отново ролята си за смекчаване на рисковете и за реагиране на кризисни ситуации.

За повече информация  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Еразъм за млади предприемачи
6 лесни стъпки за придобиване на умения за стартиране и успешно управление на малък бизнес в Европа Още
Как да подобрите иновационния капацитет на Вашата фирма
Enterprise Europe Network при БТПП предоставя услуги в подкрепа на иновативни МСП Още
Уебинар на тема „Продаване дистанционно и в извънредни времена“
22 април 2020 г., 16.00 ч. Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Кредити за фирми, засегнати от пандемията COVID-19
Предоставя Микрофинансиращата институция ДЖОБС за най-засегнатите сектори Още
Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40
Заявления и документи се подават към Дирекция „Бюро по труда” Още
В условията на криза солидарността между работниците и работодателите е от първостепенно значение за Международната организация на труда /МОТ/
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономистите на БАН с три сценария за икономическите последствия от COVID-19
НСИ: Промишлените предприятия планират по-малко инвестиции през 2020 г.
Най-голям дял в инвестициите се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Търговските вериги се задължават да предлагат българска продукция на местни (регионални) производители
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
„G Fair 2020” – най-голямото изложение в Република Корея в подкрепа на МСП
СТИВ – Корея Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство