Брой 77 (1341), 24-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

Бейби бумът от началото на века и ефектите му върху възпроизвеждането на работната сила

Коефициентът на демографско заместване е един от по-рядко коментираните, но изключително важни показатели за демографското и икономическото развитие на българските региони. Той показва съотношението между броя на лицата на възраст 15-19 години и тези на възраст 60-64 години - тоест очакваната степен на заместване или възпроизвеждане на работната сила. 

Според последните данни на НСИ средният коефициент за страната през 2016 г. е 62,8%, което означава че на всеки 100 души на 60-64 г., на които предстои в скоро време да напуснат трудовия пазар, се падат по близо 63 души на 15-19 г., които да заемат тяхното място. От началото на века коефициентът следва трайна и стръмна тенденция на спад - през 2000 г. нивото му е 123,6%, което е близо два пъти по-високо от сегашното. 

Причините за влошаването на коефициента във времето са много, но ключова роля играе раждаемостта в предходни периоди. Последната намалява трайно от 1974 до 1997 г. (от 17,2‰ на 7,7‰). Следва период на увеличаване до 2009 г., когато тя достига 10,9‰. 

Графика 1: Коефициенти на раждаемост и демографско заместване

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ

Известното стабилизиране на коефициента на демографско заместване през последните 3 години, за които има данни, се дължи именно на по-високата раждаемост в периода след 1997 (и в частност 2000-2003 г.), тъй като част от родените тогава вече “влизат” в групата на 15-19 годишните. Тъй като “бейби бумът” продължава до 2009 г., като броят на новородените нараства с всяка година от периода, може да се очаква че коефициентът на заместване ще остане устойчив и дори ще нарасне през следващите 7-8 години[1]. Това може да не доведе непременно до спад на средната възраст на работната сила, но в периода до 2030 г. почти със сигурност ще увеличи относителния дял на младите кадри, стига, разбира се, последните да не се влеят в редиците на неактивните или да не напуснат страната.

Ситуацията на областно ниво

През 2016 г. коефициентът на демографско заместване в отделните области варира между 48,3% в Габрово и 81,4% в Сливен при стойности от 63,2% за столицата и споменатите 62,8% средно за страната. Обхватът на бейби бума от периода 1997-2009 г. е различен в отделните области на страната – на места е значителен, а на други почти отсъства. Допълнително влияние оказва миграцията на населението - както вътрешната, така и външната. 

На база на текущото съотношение между 10-14 и 55-59 годишните и 5-9 и 50-54 годишните, може да се очаква коефициентът на демографско заместване да следва възходяща тенденция в повечето области в страната през следващите 6-7 години. 

Графика 2: Съотношение на населението в различни възрастови групи (2016 г.), %

Източник: НСИ

Огромна част от очакваното подобрение обаче ще бъде концентрирана в столицата, Бургас и Варна, които в същото време се радват и на най-благоприятни показатели по отношение на миграцията на населението. Най-малък (и почти никакъв) положителен ефект от повишената раждаемост в предходния период пък може да се очаква в области като Враца, Пазарджик, Разград, София (област) и Търговище. Предвид факта, че във всяка една от тях заетостта на населението на 15-64 г. е по-ниска от средната за страната, а безработицата е по-висока (като тук изключението е Търговище), перспективите пред пазара на труда не изглеждат обнадеждаващи. Нещо повече, ако съдим по резултатите от държавните зрелостни изпити по български език и литература през 2015 и 2016 г., нивото на образование в тези пет области също е по-лошо от средното за страната – както по отношение на средната оценка, така и по отношение на делът на неуспешно положилите изпита ученици[2].

Намаляващата раждаемост в периода след 2009 г. ще доведе до ново влошаване на коефициента на демографско заместване в периода след 2023 г., особено ако тенденцията за емиграция на млади хора се запази. При някои области в страната, обаче, дори краткосрочните перспективи не изглеждат положителни, а местните пазари на труда са изправени пред сериозни предизвикателства. 

[1] Освен ако голяма част от тези деца вече не са емигрирали или не предстои да емигрират.


[2]  Търговище отново е изключение, но само по втория индикатор, т.е. делът на неуспешно положилите матурата по БЕЛ е по-нисък от средното за страната през 2016 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите на победителите в Четвъртия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2016 г.
Резултатите от конкурса показват, че целенасочено се търсят и прилагат практики, които водят до иновации Още
Посетете изложението “Здраве и красота с натурални и био продукти”
От 26 до 29 април 2017 г., изложбена зала ЦУМ - София; вход - свободен Още
Новите кредитни продукти на Банка ДСК за МСП бяха представени в Палатата
Информационен ден, организиран от Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017
14–17 ноември 2017 г., Мюнхен, Германия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Целта е насърчаване разработването на продуктови и производствени иновации Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Бейби бумът от началото на века и ефектите му върху възпроизвеждането на работната сила
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 25 април 2017 г. за всички стоки, транспортирани до или през Турция под покритието на карнети ТИР, задължително ще се подава електронно предварителна декларация