Назад

Информационни дни на 3 и 4 април за Деветата тръжна процедура на ЕКА за България


Процедурата ще бъде отворена за подаване на проектни предложения от 24 април до 16 юни 2023 г.

Министерство на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА), със съдействието на София Тех Парк, организират Информационна сесия относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Деветата тръжна процедура на ЕКА за България.

Събитието ще се проведе на 3 април 2023 г., като експерти от ЕКА ще представят насоки за успешно участие в процедурата на космическата програма към всички заинтересовани страни.

На 4 април 2023 г. ще бъдат проведени безплатни обучителни курсове в помощ на потенциалните участници в процедурата на ЕКА – български фирми и научни организации, както и ще бъдат представени успешни практики от изпълнените вече проекти, финансирани по Плана за европейска кооперираща държава (ПЕКД).

Информационните дни включват както индивидуални консултации с експертите от Агенцията, така и среща на експертите от ЕКА с нови участници в тръжните процедури и водещи български компании в космическия сектор. Събитието ще позволи провеждането на срещи и обмен на опит между участниците.

Деветата тръжна процедура ще стартира на 24 април 2023 г., като крайната дата за подаване на проектни предложения на електронната страница на ЕКА е 16 юни 2023 г.

Процедурата е насочена основно към български фирми или академични и изследователски организации. Освен това, се насърчава участието на МСП и стартъпи с потенциал да внедрят космически данни в дейността си и да разработят иновативни решения в подкрепа на климатичните промени и развитието на сектори като сигурност, земеделие, транспорт и авиация и др.

Предмет на процедурата са следните дейности:

  • Космическа наука;
  • Научни изследвания и приложения;
  • Телекомуникации;
  • Микрогравитационни изследвания;
  • Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент.

За участие в информационната сесия, насрочване на индивидуална консултация с експертите от ЕКА, както и участие в обучителния курс е необходима регистрация в срок до 30 март 2023 г. на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen1vJCtmzKndCPwBd52RyyaiyoGraaRRwYeHvWorDrhN5C_w/viewform

Събитието ще се проведе изцяло присъствено в София Тех парк, Лаборатория 3. Работният език е английски. Програма_3_4_04

Информация за събитието може да бъде намерена и на интернет страницата на МИР: https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-i-eka-organizirat-informaczionni-dni-za-balgarski-firmi-i-nauchni-organizaczii-za-vazmozhnostite-za-finansirane-po-kosmicheskata-programa/