Брой 220 (1484), 16-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ползите от прилагането на медиацията стават все по-видими за обществото

Първото събитие по проект е-MEDIATION се проведе днес в рамките на Дните на медиацията в България.

Десислава Ахладова зам. - министър на правосъдието приветства участниците и потвърди, че правителството застава зад медиацията като метод за намиране на общите интереси и взаимните ползи на спорещите. Тя подчерта, че в момента се сформира работна група, която да изготви стратегия за приложение на медиацията в България.

Председателят на Софийски градски съд Десислава Попколева оцени високо приноса на създадения преди 8 години Център за спогодби и медиация, който всъщност е организатор на Дните на медиацията в България.

Председателят на Софийски районен съд Александър Ангелов изказа задоволството си, че медиацията в страната набира скорост. Ползите от този способ са все-по ясни и разпознаваеми. Събития като днешното и поредицата от инициативи в рамките на Дните на медиацията са проводник на информация за медиацията към обществото.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов в приветствените си думи подчерта, че съвместните усилия ще доведат до по-големи положителни резултати с оглед прилагането на извънсъдебни способи за разрешаване на спорове. БТПП има опит в преписки за помирение, търговски арбитраж и медиация. Комбинирането им с дигиталните технологии ще насърчи бизнеса да използва повече алтернативните методи, които дават възможност за постигане на взаимноизгодно решение. АС към БТПП е дигитализиран вече 7 години. С изграждането на платформа за електронна медиация, по проект е-MEDIATION и работата на Центъра за медиация към БТПП ще бъде дигитализирана.

Омбудсманът на Република България изпрати поздравително писмо към участниците в събитието.

Симона Такова, председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски градски съд и Софийски районен съд, организатор на Дните на медиацията в България също направи изказване. Тя информира, че в периода 14-17 ноември ще се проведат редица събития, свързани с медиацията в градовете Варна, Бургас, Шумен, Балчик, Хасково, Благоевград. Г-жа. Такова направи обзор на 2017 година на тема медиация в страната. около 200 ще бъдат препратените към медиация спорове до края на годината. Само 3% от случаите са с търговски характер.

Проект “е-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове” бе представен от Рая Цветкова от Фондация „Право и интернет”, водещ партньор при изпълнението му. Проектът цели да допринесе за еднаквото и ефективно прилагане на Директива 2008/52/ЕО; да създаде сигурно и удобно информационно решение за онлайн медиация на трансгранични спорове; да насърчи използването на медиацията в българското общество.

Председателят на Професионалната асоциация на медиаторите в България Елиза Николова направи изчерпателен преглед за навлизането на електронната медиация в Европа и България.

Участниците - медиатори, съдии, представители на бизнеса, представители на юридическия факултет на УНСС и журналистът Румяна Попова от bTV проведоха активна дискусия на тема медиацията в България, характеристики и особености на електронната медиация, сигурност на електронните данни, електронно разрешаване на потребителски спорове и др. 

С презентацията на Симона Такова по време на семинара за медиацията може да се запознаете ТУК.

 

Настоящото събитие се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз /2014-2020/. Партньорите по проект е-MEDIATION са изцяло и единствено отговорни за съдържанието, което по никакъв начин не може да се счита, че отразява официални становища на Европейската комисия.

  

НОВИНИ ОТ БТПП
Ползите от прилагането на медиацията стават все по-видими за обществото
Проект за електронна медиация насърчава прилагането на информационните технологии при разрешаването на международни спорове Още
Специалисти и предприемачи обсъдиха предизвикателствата пред онлайн магазините
Форум, организиран от Enterprise Europe Network към БТПП Още
БТПП приключва пилотната фаза по проект PRE-SOLVE за подкрепа на МСП
Предстои издаването на Наръчник с добри практики и успешни примери за стартиране и развитие на бизнес Още
Mеждународна конференция по повод Световния ГИС Ден
БТПП бе сред официалните гости на събитието Още
Разширяване на мрежата от жени „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа
12 организации от 7 страни участват в SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП напомня на своите клиенти за липсващи данни в данъчните декларации, свързани със съставителите на годишния финансов отчет
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Започнаха дебатите по конвенцията на ООН за климата в Бон
Централна тема е финансирането и засилването на действията по климата в глобален мащаб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”