Брой 205 (1716), 26-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Българо-руски IT форум ще се състои през 2019 година в София


Организиране на българо-руски бизнес форум в областта на информационните технологии в София през 2019 г. бе договорено по време на Работна група по търговия и инвестиции в рамките на XVI заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведено в Москва. Заседанието бе открито от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова. Председател от българска страна е министърът на енергетиката Теменужка Петкова, а от руска - министърът на промишлеността и търговията  Денис Мантуров.

Зам.-министър Иванова коментира, че Русия е сред водещите инвестиционни партньори на България и подчерта, че двустранният стокообмен през 2017 г. достига 4,3 млрд. щ. д. Тя постави акцент върху заявеното намерение от руска страна да повиши нивата на стокообмена до най-високите си стойности от 5 млрд. щ. д.

Икономическият зам.-министър обърна внимание на отраслите, произвеждащи изделия с по-висока добавена стойност и внедряването на иновациите, с цел повишаване на конкурентоспособността, от една страна, и развитие на партньорските отношения, от друга. Тя констатира, че за руските и българските инвеститори са перспективни областите: енергетика, промишленост, в това число селскостопанското машиностроене, корабостроене, оборудване и технологии  за хранителната промишленост, селско стопанство, туризъм, финансовия сектор, инфраструктурните проекти, телекомуникациите и строителството, във връзка с което  съответните руски и български ведомства и организации трябва да активизират сътрудничеството. “Има много сфери, в които да си сътрудничим, включително за реализиране на изделия на пазари в трети страни”, допълни тя.

По-рано през деня зам.-министър Иванова откри съпътстващия XVI Междуправителствена комисия Българо-руски бизнес форум, който се организира от Търговско-промишлената палата на Русия. Форумът се проведе при повишен интерес от страна на представители от различни области.

Зам.-министър Иванова сподели, че очаква форумът да даде допълнителен импулс за активизиране на двустранните ни търговско-икономически връзки и изрази готовност за подкрепа на всякакви инициативи, които биха разширили обхвата на инвестиционно сътрудничество.

Двете страни  потвърдиха готовността си и в бъдеще да си съдействат в обмена на бизнес информация, целяща развитие на контактите на регионално ниво, както и да си сътрудничат при организиране на бизнес мисии и участие на потенциални предприемачи и инвеститори в изложения и панаири в България и Русия.

По данни на българската статистика, стокообменът между България и Русия през 2017 година отчита ръст от 44,5 % в сравнение с 2016 година, достигайки 4,3 млрд. щ. д., в това число ръстът на износа от България за Русия възлиза на 112,8 % до 810 млн. щ. д., а на вноса от Русия – 34,4 % до 3,5 млрд. щ. д.
През първото полугодие на 2018 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 0,9%.

Източник: Министерство на икономишката

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП успешно приключи информационната кампания по проект АГРОИННОЕКО
Информационни дни в Хасково, Стара Загора, Пловдив и София Още
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Европейско-филипинска бизнес мрежа
Очертани бяха конкретни области за партньорство Още
БТПП участва във форум за професионалното образование
За преодоляване на проблема с недостига на квалифицирана работна ръка Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представители на бизнеса от Хасково и Пловдив се срещнаха с посланика на Иран
Кметът на Хасково Добри Беливанов бе домакин на срещата Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Д-р Росен Ткаченко бе удостоен с държавната награда на Унгария „Златен кръст за заслуги“
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Липсваща информация за опасните вещества, използвани в работния процес, установяват инспекторите по труда
До края на годината трябва да бъдат проверени 1000 предприятия от Главна инспекция по труда Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българската банка за развитие инвестира в развитието на дигиталната инфраструктура и изграждането на високоскоростни мрежи в страната
Инвестиционен заем за VIVACOM в размер на 25 млн. евро Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Българо-руски IT форум ще се състои през 2019 година в София
Договорено в Москва в рамките на XVI заседание на Българо-руската междуправителствена комисия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП подкрепя решението за забрана в ЕС на пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2021 г.