Брой 184 (1196), 26-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Шестнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество се провежда в София


Шестнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество се провежда в София. Съпредседатели на Комисията са Джан Сянчън, заместник-представител на Китай по въпросите на международната търговия (с ранг заместник-министър) и Любен Петров, заместник-министър на икономиката на България.

Зам.-министър Любен Петров съобщи, че в периода след провеждането на последната сесия на Смесената комисия през 2014 г. китайските инвестиции у нас са се разширили най-вече в областта на селското стопанство и производството на фуражи. „В напреднал етап на договаряне са проекти за създаване на два завода в Китай за производство на кисело мляко. Работи се по проекти за създаване у нас на предприятие за производство на олио, на смесено предприятие за електрически автомобили, на смесено предприятие за асемблиране на скоростни влакове, като проектите са в начален етап на проучване“, уточни заместник-министър Петров. Той изрази увереност, че в резултат на заседанието ще бъдат набелязани конкретни мерки за да се трансформират натрупаните идеи и в реални договорености между двете страни.

По време на заседанието на българо-китайската Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество бяха обсъдени теми, свързани с търговията и инвестициите, селското стопанство, транспорта и инфраструктурата, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, туризма, както и сътрудничеството във финансовата сфера. „Няколко са приоритетните проекти, по които работи Министерството на икономиката и в които бихме искали да привлечем китайски инвестиции“, заяви зам.-министър Петров. Това са индустриалните зони и по-специално „Икономическа зона София – Божурище”, Индустриалната зона в Карлово, „Свободна зона Видин” ЕАД, както и изграждането на Икономическа и индустриална зона Стара Загора. Икономическият заместник-министър очерта и възможностите за участие на високотехнологични китайски компании в първия научно-технологичен парк в България – „София Тех Парк“. С подкрепата на Министерството на икономиката е и проектът за изграждане на Евро-китайска зона за икономическо развитие, част от Тракия икономическа зона в гр. Пловдив. Друг важен проект е изграждането на Логистичен хъб Пловдив, който ще включва индустриална зона и свободна зона, обслужвани от карго летище. Логистичен хъб Пловдив е предназначен за обслужване на азиатски компании, които предлагат в ЕС своите стоки и услуги, подчерта зам.-министърът.

В сферата на земеделието акцентът в обсъжданията на експертите в сесията бе възможно най-скорошното финализиране на процедурите за изпълнение на изискванията за внос в Китай на български селскостопански и хранителни продукти. В транспортния сектор бе представена готовността на българската страна да предостави проекти в областта на пътната и железопътната инфраструктура, които биха могли да допринесат за постигането на надеждност и непрекъснатост на товарните превози от Китай към Европа през България. Това са изграждане на пътните направления „Хемус“, „София – Калотина“, „Видин – Ботевград“, „Русе–Велико Търново“ (с възможно продължение до Свиленград), скоростен път „Черно море“, „Рила“ и тунела под връх Шипка. Проектите са в различна степен на проектна готовност и се търсят алтернативни варианти за финансиране без държавна гаранция, като една такава възможност е публично-частното партньорство. Представените железопътни проекти са свързани с модернизацията на инфраструктурата в направленията Русе – Варна, София – Перник – Радомир, Радомир – Гюешево, Русе – Димитровград, Карнобат – Синдел. Представен бе и проектът за изграждане на Интермодален терминал в гр. Варна, както и бе представена кратка информация във връзка със случващото се в областта на концесионирането на обекти от транспортния сектор.

На заседанието стана ясно, че българската страна е заинтересована от привличане на китайски инвестиции в реализирането на проекти в енергийната област.  Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в областта на туризма. Представен бе проект за разработване на туристически продукт за превантивен здравен туризъм за китайски пенсионери. В дискусиите бе подчертано, че Българската банка за развитие /ББР/ търси сътрудничеството с китайски партньори за финансиране на проекти от взаимен интерес и с принос към развитието на българската икономика и българските микро-, малки- и средни предприятия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обсъди възможностите за развитие на двустранните отношения България – САЩ
Новоназначеният ръководител на СТИВ - Чикаго проведе среща с председателя Цветан Симеонов Още
Заместник-председателят на БТПП е утвърден за член на Бюджетната комисия на ЕВРОПАЛАТИ
БТПП подкрепи предложението за отмяна на таксите за участие на малките и средни предприятия в Европейския парламент на предприятията Още
Покана за участие в Българо-иракски бизнес форум - 29 септември 2016 г.
Делегация от иракски фирми, регион Кюрдистан Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал на виното и културното наследство АВГУСТИАДА 2016
14-16 октомври 2016 г. в Регионален исторически музей Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клъстер „Подемна техника“ насърчава оценката на иновационен капацитет
Посредством инструмента IMP³rove Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия
Коректното дефиниране на категориите МСП е от значение за правилното усвояване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: През 2014 г. България е отделила 19% от БВП за социални дейности
Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите за пенсии Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Шестнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество се провежда в София
Обсъждане на съвместни проекти с Китай в областта на инфраструктурата, транспорта и енергетиката Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове, обявени от индийската държавна компания „Brahat Heavy Electricals” Ltd.