Брой 171 (1183), 07-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Икономическа справка за Република Татарстан


Територия:

67 847 кв.км

Държавен глава:

Рустам Минниханов

Федерален окръг:

Приволжски

Столица:

Казан

Часови пояс:

UTC+4/MSK0

website:

http://tatarstan.ru/

Население:

3 868 730

Разстояние до Москва

719 км.

Административно-териториално деление

43 окръга;

14 общини;

 • 21 града;
 • 917 села.

Основни минерални ресурси на района:

Глина, гипс, пясъци, нефт, горски ресурси.

Гъсто и добре развита речна мрежа. Има повече от 500 реки (най-големите са Волга и Кама), 8000 езера, 4 големи водохранилища.

Промишленост на Република Татарстан

 • Автомобилна промишленост и оборудване;
 • Топливна промишленост;
 • Химическа и нефтохимическа промишленост.

Селско стопанство

Републиката е специализирана в зърнопроизводство, фуражни култури, технически култури, производството на зеленчуци, картофи.

Животновъдството е специализирано в отглеждането на едър рогат добитък, производство на месо, мляко и млечни продукти, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство.

Транспорт

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен, воден;

Икономически показатели

 • Брутен регионален продукт - R 1 547,15 млрд., R 403,94 хиляди на човек;
 • Инвестиции в дълготрайни активи - R 542,78 млрд., R 141 106 на човек;
 • Дял на печелившите предприятия - 73,10%;
 • Преки чуждестранни инвестиции - $ 540,20 млн., $ 140,10 на човек;
 • Ниво на безработица - 3,90 %;
 • Средна месечна работна заплата - R 28 294;
 • Жизнен минимум - R 6 988.

Инвестиционни проекти на територията на Република Татарстан:

Списък с всички проекти в областта можете да намерите на Интернет адрес http://mpt.tatarstan.ru/katalog.htm

Инвестиционна привлекателност на Република Татарстан:

 • Предоставяне на данъчни стимули: намаляване на данъка на недвижимото имущество и данък общ доход;
 • Развита пазарна инфраструктура, еднаква дистанция до големите мегаполиси, голям потенциал за ръст на потреблението;
 • Специални мерки за подпомагане на големи проекти от страна на правителството, сравнително ниски административни бариери;
 • Ниски работни заплати;
 • Наличие на удобни и технологично оборудвани зони за бизнес: бизнес инкубатори;
 • Подкрепа на малките и средни предприятия: преференциално кредитиране на малките и средни предприятия, предоставяне на субсидии;
 • Благоприятни условия за стопанска дейност, включително ниски производствени разходи, ниски разходи за инвестиционни проекти, с висока възвръщаемост на инвестициите;
 • Предоставяне на държавни гаранции за инвеститорите;
 • Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка.

Приоритетни направления за инвестиции в Република Татарстан:

Автомобилна промишленост и оборудване

Химическа и нефтохимическа промишленост

---------------------
Информацията е подготвена от Център на промишлеността на Р България в Москва

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП потвърди отново позицията си за неучастие в процеса по определяне на МОД за 2017 г.
Пресконференция днес на тема: “Провал на преговорите за МОД и МРЗ и позицията на работодателите” Още
Конференция на тема „Либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА“ - 28 септември 2016 г.
За насърчаване на синергията между дунавските страни, Западните Балкани и страните от Югоизточна Европа Още
Покана за семинар „Големи инвестиционни възможности в провинция Фрий Стейт на ЮАР“
13 септември 2016 г., Хотел Маринела, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП приема обезпечения от търговците на течни горива
Предоставя се обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Важно за Интрастат операторите: нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 01, 40, 41, 42 и 43 на Комбинираната номенклатура
Разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Икономическа справка за Република Татарстан
Информация от Центъра на промишлеността на Р България в Москва Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Тръжна процедура за доставка и монтаж на мебели, ИТ и офис оборудване
По Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция Още