Брой 177 (1441), 15-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Семинар на тема: „Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите”


Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите” /мислене, основано на риска, методи за управление на риска/, който ще се проведе на 28.09.2017 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Развитието на световната индустрия и технологиите налагат и непрекъсната промяна на стандартите, а системите за управление на качеството са важен компонент за конкурентоспособността на икономиките по света. Най-популярният в световен мащаб стандарт ISO 9001 беше преработен с ново издание през 2015 г., за да бъде актуален към моментната ситуация и бизнеса.

В повишаващата се конкуренция между компаниите в глобален аспект, системата за управление на качеството като основен компонент на международния стандарт ISO 9001 се оказа най-ефективният инструмент, който чрез подобряване на процесите подобрява и качеството на крайния продукт. Стандартът действа и като инструмент за оптимизиране на процесите в компаниите и за повишаване на ефективността в работата им. Компаниите, работещи по правилата на ISO 9001, имат редица предимства пред останалите: по-добър фирмен имидж, анализ на процесите, идентифициране на грешките, намаляване на разходите.

В последното издание на ISO 9001:2015 е заложено изискване за планиране, базирано на риска, имащо за цел да подпомогне прилагането на стандарта към всеки отделен процес. Фокусът е поставен върху ограничаване на риска, по-голяма гъвкавост при оформяне на документацията и значително по-малко предписания. Ревизираният стандарт не съдържа толкова ограничителни изисквания, колкото своя предшественик, акцентът в него е поставен върху производителността. Това е постигнато чрез комбиниране на процесния подход с мислене, основано на риска, както и с използването на цикъла планиране–изпълнение–проверка–действие на всички нива в организацията.

Днес организациите обикновено имат въведени няколко стандарта за управление и новото издание от 2015 г. е разработено така, че да бъде лесно интегрирано с останалите системи за управление.

Акцент в новото издание на ISO 9001 е поставен върху прилагането на подходящи мерки за контрол върху риска на управленско ниво като част от плановата документация. Прави се задълбочен анализ на риска спрямо вероятните възможности. В ISO 9001:2015 систематичното управление на процесите и взаимодействията с тях са непрекъснато обвързани с мисъл за риска. Тук вече рискът е залегнал в целия стандарт и е вграден в цялата система за управление, а не е ограничен само до конкретни елементи на процеса на управление на качеството. Има изрични изисквания за планиране, базирано на риска, което да подпомогне прилагането на стандарта към отделния процес. Всичко това води до по-добри и сигурни резултати.

Всички тези въпроси ще бъдат представени и дискутирани на планирания от БИС семинар.

Лектор на семинара ще бъде инж. Митко Мирчев, водещ одитор.

Всички участници в семинара ще получат диск с презентациите на лектора.

Такса за участие в семинара:
130.00 лв. с ДДС
За всеки следващ участник от една организация:
110.00 лв. с ДДС
За членове на БИС:
110.00 лв. с ДДС

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 27.09.2017 г.

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз"
Писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране Още
Покана за Българо-индийски форум „Как се прави бизнес с България и Индия“
25 септември 2017 г. от 10 часа в сградата на БТПП Още
Нови членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Инфлацията през август е 0,1%
Разходите за транспорт и жилища водят месечната инфлация Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на данъците
Презентация на директора на дирекция „Данъчна политика" в МФ Людмила Петкова Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар на тема: „Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите”
28 септември 2017 г., в Български институт за стандартизация Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Една от най-големите компании в автомобилната индустрия планира ново разширение на производството си в България
В България оперира дъщерното й дружество BHTC, в индустриална зона Божурище Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Информация за международни търгове в Беларус
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международна специализирана изложба за парфюмерия и козметика COSMOPROF ASIA 2017
15 – 17 ноември 2017 г., гр. Хонконг, Китай Още