Брой 231 (1243), 30-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Учредяване на нов технически комитет в областта на неформалното обучение


Българският институт за стандартизация (БИС) информира за предстоящо учредяване на нов технически комитет (БИС/ТК) в областта на неформално обучение, който ще покрива обхвата на международния технически комитет ISO/TC 232 Learning services outside formal education (Услуги за обучение извън формалното образование).

Неформалното образование е изключително важно, особено днес, когато се говори за обучение през целия живот на всеки един човек. Обхватът на дейност на комитета ще бъде стандартизиране на изисквания за услуги, предоставяни извън формалното образование (т. нар. „неформално обучение”). Стандартите, които ще бъдат разработвани, ще бъдат предназначени предимно за организациите, които предоставят такъв вид обучение. Няма да се разработват стандарти в областта на информационните технологии за обучение.

Основна задача на новосформирания БИС/ТК ще бъде участие в работата на международния технически комитет (ISO/TC 232) с експертни мнения и национални становища при разработване на международни стандарти, с гласуване при приемането им и с въвеждането им като национални стандарти (БДС). По този начин ще бъдат осигурени определени критерии за качество и ефективност при предоставянето на този вид услуги и на национално ниво.

Учредителното събрание ще се проведе на 12 декември 2016 г. от 15:00 ч. в зала 2 на Българския институт за стандартизация.

Заявления за членство в БИС и активно участие в БИС/ТК в областта на неформалното образование могат да бъдат подавани от всеки заинтересован в срок до 12.12.2016 г. Повече информация за членство можете да намерите тук.

Всички заинтересовани лица и организации, които желаят да се включат в дейността на този комитет, могат да получат допълнителна информация от Десислава Гуленова – ръководител-сектор „Основополагащи стандарти, околна среда и услуги”, тел. 02/8174 581, e-mail: desislava.gulenova@bds-bg.org

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава сертификати на класираните фирми в „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
Ефектен начин за представяне на фирмените постижения пред настоящи и бъдещи партньори Още
Покана за участие в СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2017
Международно изложение за охрана, сигурност, безопасност, 15 - 18 март 2017, Интер Експо Център - София Още
Нови преки членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Изследване на Института за пазарна икономика „Регионални профили: показатели за развитие”
Социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2016 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Над 2600 малки и средни предприятия в България ще се възползват от споразумения между ЕИФ и Райфайзен
По програма COSME на Европейската комисия Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК допусна разкриване на поверителни доказателства след предявените твърдения за участие в картел срещу шест дружества
Компаниите, проверявани за картел, ще получат достъп до цялата информация, с която Комисията разполага Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Учредяване на нов технически комитет в областта на неформалното обучение