Брой 116 (876), 19-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция на национално представителните работодателски организации за цените на тока от 1 юли 2015 г.
Актуалните възможности за бизнес и инвестиции в Индонезия – тема на презентация в БТПП
Основни сектори за сътрудничество - хранителна промишленост и информационни технологии Още
Завърши курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража
Изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели изнесоха лекции Още
БТПП споделя опит и добри практики със Сръбската търговско-промишлена палата

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международен форум "Най-съвременни софтуерни средства за проектиране, дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта от SSI ShipConstructor и Autodesk"

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за счетоводството
Транспониране на европейските счетоводни правила в националното счетоводно законодателство Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започва набирането на проектни предложения по Първа покана по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. “
Онлайн системата за кандидатстване – отворена до 31 юли 2015 г. Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Антитръстови мерки: EК подлага на пазарен тест ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) относно българския пазар на електроенергия на едро
Ако пазарният тест потвърди, че ангажиментите са подходящо решение, Комисията може да направи ангажиментите правно обвързващи за БЕХ... Още